Statistik över åren

Här nedan finns statistik över anmälningar och beslut under enskilda år sedan 2016. För information om tidigare år kontakta [email protected].

2023

Sammanfattning av året 

Under 2023 tog RO emot 506 anmälningar, en minskning med 18% jämfört med föregående år.

 

Totalt meddelade RON och RO 170 friande och fällande beslut samt 6 avvisningsbeslut under året, totalt 176 beslut, vilket är en minskning med 3 % jämfört med föregående år. Andelen fällande beslut har ökat med 2 % och uppgår totalt till 76 % av fällda och friande beslut (129 beslut). Mer än hälften av besluten, 92, handlade om vilseledande reklam, som exempelvis miljöpåståenden, prispåståenden och reaerbjudanden inom främst detaljhandel samt inom skönhet/hälsa och livsmedelsbranschen.

 

Antal anmälningar och ärenden 

Reklamombudsmannen tog under år 2023 emot totalt 506 anmälningar. Anmälningarna resulterade i 237 ärenden. Flera anmälningar kan gälla samma reklam och hör därmed till samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON.  

 

Stor vikt läggs vid en snabb och effektiv handläggning av anmälningarna till Reklamombudsmannen. Över hälften av ärendena, 63 %, hanteras inom två månader. Drygt 80% av ärendena hanteras inom tre månader.

 

Antal avvisade anmälningar  

Under året avvisades eller hänvisades 296 anmälningar, vilket var i nivå med året innan. Anledning till att ärendet inte prövas av RO kan till exempel vara att en anmälan rör reklam som bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid. 

 

Antal friande och fällande beslut

 

Beslut 2023

 

RO och RON har tillsammans under året meddelat 176 beslut, att jämföra med 181 beslut föregående år. Det innebär en minskning med 3%. Av de meddelade besluten var 41 frianden, 129 fällanden och 6 var avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 76 %. RON meddelade totalt 116 beslut varav 40 procent var fällande beslut och RO meddelade totalt 60 beslut varav 91 procent var fällande beslut.

 

Vanligaste prövningsgrunderna 

 

Beslut prövningsgrund 2023

 

Vilseledande reklam: För fjärde året i rad var vilseledande den vanligaste prövningsgrunden med 96 anmälningar som ledde till 92 beslut (85 beslut året innan). Av dessa fälldes hela 82 % (78 beslut), vilket är en minskning på 3 % jämfört med föregående år. Anmälningar mot vilseledande reklam har främst rört prispåståenden och reaerbjudanden på nätet, inom detaljhandel, livsmedels- samt skönhets- och hälsobranschen. Femton beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, varav fjorton fälldes. Året innan gällde elva beslut miljöpåståenden, varav tio fälldes.

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam var 39, en minskning med 25 % jämfört med året innan. Antalet beslut rörande könsdiskriminerande reklam uppgår till 29, en minskning med 34 % jämfört med föregående år. Av dessa fälldes 62 % (18 beslut). Främst gäller anmälningarna reklam för kläder, på nätet och i appar.

 

Reklamidentifiering: Antal anmälningar som rör reklamidentifiering har minskat med 50% jämfört med året innan. Under året ledde 10 anmälningar till 10 beslut, att jämföra med föregående år då 20 anmälningar ledde till 19 beslut. Under året fälldes 80 % av den reklam som anmälts för bristande reklamidentifiering (8 beslut). Besluten rör främst smygreklam på Instagram. 

 

Reklam som fått flest anmälningar 

 

Reklam för e-cigaretter från Vapenation åtta anmälningar, fälld.

Reklam för kanelbullar från Pressbyrån fem anmälningar, fälld.

 

2022

Sammanfattning av året 

 

Under 2022 tog RO emot 617 anmälningar, en minskning med 7 % jämfört med föregående år.  

 

Totalt meddelade RON och RO 185 beslut under året, en minskning med 13 % jämfört med föregående år. Andelen fällande beslut har ökat med 6 % och uppgår totalt till 75 % av besluten (139 beslut). Nära hälften av besluten handlade om vilseledande reklam, som exempelvis miljöpåståenden, prispåståenden och reaerbjudanden inom främst detaljhandel samt inom skönhet/hälsa och livsmedelsbranschen.

 

Antal anmälningar och ärenden 

Reklamombudsmannen tog under år 2022 emot totalt 617 anmälningar, en minskning med 7 % jämfört med året innan. Anmälningarna resulterade i 246 ärenden. Flera anmälningar kan gälla samma reklam och hör därmed till samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON.  

 

Stor vikt läggs vid en snabb och effektiv handläggning av anmälningarna till Reklamombudsmannen. Över hälften av ärendena, 60 %, hanteras inom två månader. Nära 90 % av ärendena hanteras inom tre månader.

 

Antal avvisade anmälningar  

Under året avvisades eller hänvisades 297 anmälningar. Det kan till exempel röra en anmälan om reklam som bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid. Då det var valår 2022 gällde många av de avvisade anmälningarna politisk annonsering, något som RO inte hanterar då det skyddas av tryck och yttrandefrihetsgrundlagen.

 

Antal friande och fällande beslut 

RO och RON har tillsammans under året meddelat 185 beslut, jämfört med 213 beslut föregående år. Det innebär en minskning med 13 %.  

 

Av de meddelade besluten var 45 friande beslut, 139 fällande beslut och 1 var avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 75 %.

 

Vanligaste prövningsgrunderna 

Vilseledande reklam: Vilseledande reklam var vanligaste prövningsgrunden med 87 anmälningar som ledde till 86 beslut (85 beslut året innan). Av dessa fälldes hela 87 % (75 beslut), samma andel som föregående år.

 

Anmälningar mot vilseledande reklam har främst rört prispåståenden och reaerbjudanden samt miljöpåståenden på nätet, inom detaljhandel, livsmedels- samt skönhets- och hälsobranschen. 

  

Elva beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, varav tio fälldes. Året innan gällde tio beslut miljöpåståenden, varav nio fälldes.

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam var 53, en minskning med 40 % jämfört med året innan (86). Antalet beslut rörande könsdiskriminerande reklam uppgår till 45, en minskning med 27 % jämfört med föregående år. Av dessa fälldes 61 % (27 beslut). Främst gäller anmälningarna reklam för kläder, på nätet och i appar.

 

Reklamidentifiering: Antal anmälningar som rör reklamidentifiering har också minskat jämfört med året innan, 20 anmälningar som ledde till 19 beslut, att jämföra med föregående år då 29 anmälningar ledde till 28 beslut. Under året fälldes 84 % av den reklam som anmälts för bristande reklamidentifiering (16 beslut). Besluten rör främst smygreklam på Instagram. 

 

 

Reklam som fått flest anmälningar 

 

ICA reklamfilm, 42 anmälningar, fälld. 

Sambla reklamfilm, 13 anmälningar, fälld. 

 

2021 

Sammanfattning av året 

Under 2021 tog RO emot 660 anmälningar, en minskning med 4 % jämfört med föregående år.  

 

Totalt meddelade RON och RO 212 beslut under året, en ökning med 8 % jämfört med föregående år. Andelen fällande beslut har ökat med 7 % och uppgår totalt till 70 % av besluten (147 beslut). 

 

Vilseledande reklam var under året den vanligaste grunden för anmälan, 85 beslut gäller reklam som anmälts för att vara vilseledande. Av dessa beslut var 87 % fällanden (74 beslut). Det vanligaste är att anmälningar mot vilseledande reklam rör prispåståenden och reaerbjudanden samt miljöpåståenden, inom främst detaljhandel, livsmedelsbranschen samt skönhets- och hälsobranschen.

 

Anmälningar mot könsdiskriminerande reklam ökade och beslut rörande könsdiskriminerande reklam ökade med 40 % jämfört med året innan (60 beslut). Av dessa beslut var mer än hälften, 54 %, fällanden (33 beslut). Besluten rör främst klädreklam och skönhetsreklam som publicerats digitalt, på Instagram och webben. 

 

Under året har det även skett en signifikant ökning av anmälningar som rör reklamidentifiering. Anmälningarna har lett till 28 beslut, att jämföra med föregående år då det meddelades 11 beslut. Av dessa beslut var hela 93 % fällanden (26 beslut). Besluten rör främst otydlig reklam på Instagram. 

 

Beslut per prövningsgrund 2021

 

Antal anmälningar och ärenden 

Reklamombudsmannen tog under år 2021 emot totalt 660 anmälningar, en minskning med 4 % jämfört med året innan (686). Anmälningarna resulterade i 283 ärenden.

 

Flera anmälningar kan gälla samma reklam och hör därmed till samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON.  

 

Mer än hälften av ärendena, 56 %, hanteras inom två månader.

 

Antal friande och fällande beslut 

RO och RON har tillsammans under året meddelat 212 beslut, att jämföra med 195 beslut föregående år. Det innebär en ökning med 8%.  

 

Av de meddelade besluten var 61 friande beslut, 147 fällande beslut och 4 var avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 70 %. 

 

Antal avvisade anmälningar  

Under året avvisades eller hänvisades 330 anmälningar. Det kan till exempel röra en anmälan om reklam som bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid. 

 

Vanligaste prövningsgrunderna 

Vilseledande reklam: För tredje året i rad var vilseledande den vanligaste prövningsgrunden med 99 anmälningar som ledde till 85 beslut (jämfört med 100 beslut året innan). Av dessa fälldes hela 87 % (74 beslut), en ökning med 5 % jämfört med föregående år. 

 

Anmälningar mot vilseledande reklam har främst rört prispåståenden och reaerbjudanden samt miljöpåståenden, inom främst detaljhandeln och livsmedelsbranschen samt skönhets och hälso-branschen. 

  

Tio beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, varav nio var fällanden. Året innan gällde 12 beslut miljöpåståenden, alla fällanden. 

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam ökade jämfört med året innan, 87 anmälningar jämfört med 53 anmälningar. De ledde till att antalet beslut rörande könsdiskriminerande reklam ökade med 40 % (60 beslut). Av dessa beslut var drygt hälften, 54 %, fällanden (33 beslut). 

 

Reklamidentifiering: Under året har det också skett en signifikant ökning av anmälningar som rör reklamidentifiering. Det är 29 anmälningar som har lett till 28 beslut, att jämföra med föregående år då det meddelades 11 beslut. Av de 28 besluten fälldes hela 93 % (26 beslut). Besluten rör främst otydlig reklam på Instagram. 

 

Reklam som fått flest anmälningar 

Bilfärg.se, åtta anmälningar, fälld. 

Alvedon, sju anmälningar, fälld.

Ford, sex anmälningar, fälld.  

2020

Sammanfattning av året

Under 2020 tog RO emot 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Totalt meddelade RO och RON 195 beslut under året vilket är en nedgång med 5 % jämfört med 2019. Andelen fällande beslut uppgår till 64 %.

 

Vilseledande reklam var under året den vanligaste grunden för anmälan. Antalet meddelade beslut som rör vilseledande reklam är det högsta i Reklamombudsmannens historia, 100 beslut. Av dessa fälldes hela 83 %.

 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2020 emot totalt 686 anmälningar, en ökning med 12 % jämfört med året innan (613). Anmälningarna resulterade i 297 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende om anmälningarna gäller samma reklam. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande beslut. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON har tillsammans under året meddelat 195 beslut, att jämföra med 205 beslut föregående år. Det innebär en minskning med 5 %. Av de 195 besluten var 66 friande beslut, 124 fällande beslut samt 5 avvisningsbeslut som meddelats av RON. Andelen fällande beslut under året uppgår därmed till 64 %.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 273 anmälningar som resulterade i 92 avvisade ärenden varav 5 utgjorde avvisningsbeslut som meddelats av RON. Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälan bättre prövas av annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletterades under begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Vilseledande reklam: För andra året i rad var vilseledande den vanligaste prövningsgrunden med 105 anmälningar som ledde till 100 beslut. Av dem var 83 fällande beslut, vilket innebär att av all reklam som prövas som vilseledande så fälldes en så stor andel som 83 %, jämfört med 70 % året innan.

 

Besluten rör ett brett spektrum; allt från prispåståenden och reaerbjudanden till spelreklam och miljöpåståenden i olika branscher, men främst inom detaljhandel samt skönhets- och hälsobranschen.

 

Tolv beslut har rört vilseledande miljöpåståenden under året, alla var fällanden. Året innan gällde sju beslut miljöpåståenden, varav fem var fällande beslut.

 

Antalet beslut som rör reklam som prövats som vilseledande har succesivt ökat under de senaste åren.

 

Könsdiskriminerande reklam: Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 23% jämfört med året innan (53 anmälningar jämfört med 69 anmälningar). Antalet beslut rörande könsdiskriminerande reklam var 42 stycken, varav 22 beslut var fällanden (54 %). 

 

Socialt ansvar: Under året fattades 21 beslut som rörde socialt ansvar i reklam, och av dessa var sju beslut fällanden (33 %). Hela 49 anmälningar gällde denna prövningsgrund, vilket innebär att socialt ansvar nu är en nästan lika vanlig grund för anmälan som könsdiskriminerande reklam.

 

Reklamidentifiering: Under året har det skett signifikant minskning av anmälningar som rör reklamidentifieringsfrågan. Tolv anmälningar har lett till lika många beslut, att jämföra med föregående år då det meddelades 34 beslut, vilket är en minskning med 65%. Av de tolv besluten var nio fällanden. Besluten rör främst reklamidentifiering i sociala medier.

 

Reklam som fått flest anmälningar

 

*Beslutet fattades i januari 2021 men anmälningarna kom in i oktober 2020.

2019

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 205 beslut under 2019. Andelen fällande beslut uppgick till 56 procent (115 fällande beslut). Antal anmälningar ökade med 17 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 15 procent.

 

Anmälningar mot vilseledande reklam ökade med 20 procent jämfört med föregående år och var därmed för första gången den vanligaste anledning till anmälan. Hela 80 beslut rörande vilseledande reklam meddelades under 2019. Av dem var 56 fällande beslut.

 

En annan prövningsgrund som ökade var reklamidentifiering, 34 beslut (24 fällanden) år 2019, jämfört med 12 beslut (11 fällanden) året innan. Till stor del handlade besluten om otydlighet om vad som är reklam i sociala medier.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam var i princip desamma som föregående år men antalet beslut mer än halverades under perioden jämfört med året innan. Under året ledde 69 anmälningar till 41 beslut (varav 21 fällanden) jämfört med 68 anmälningar som ledde till 66 beslut år 2018 (varav 29 fällanden). Antalet meddelade beslut mot könsdiskriminerande reklam har inte varit så få någon gång under de senaste tio åren. 

 

Antal anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2019 emot totalt 613 anmälningar (jämfört med 522 året innan) som resulterade i 279 ärenden.

 

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan liksom principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattats av RON. 

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans 205 beslut under året, att jämföra med 178 beslut meddelade föregående år. Det innebär en ökning med 15 procent. Av de 205 besluten var 79 friande beslut, 115 fällande beslut samt 11 avvisningsbeslut meddelade av RON. 

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 155 ärenden, varav 11 utgjorde avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans eller att reklamen redan är prövad i annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Vilseledande reklam är för första gången på tio år den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten (80 beslut, varav 56 fällanden). Näst vanligast var den prövningsgrund som varit vanligast över tid och den tidigare första platsen, nämligen könsdiskriminering (41 beslut, varav 21 fällanden), tätt följd av bristande reklamidentifiering som utgjorde 15 procent av besluten (34 beslut, varav 24 fällanden).

 

Bristande socialt ansvar utgjorde 6 procent och stötande reklam 4 procent av besluten (14 respektive 9 beslut per prövningsgrund). Gällande bristande socialt ansvar var 6 fällande beslut och gällande stötande var 3 fällande beslut.

 

Antalet anmälningar och beslut som rör könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren och under 2019 minskade antalet meddelade beslut med drygt 40 procent och mer än halverades jämfört med nivån två år tidigare.

 

Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam.

 

Reklam som fick flest anmälningar


*Antal anmälningar per månad könsdiskriminerande reklam (totalt 82 st). Tombola urnan räknas som 19 men endast 6 anmälde för könsdiskriminerande i juni, så korrekt antal anmälningar är 69 för 2019.

2018

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 178 beslut under 2018. Andelen fällande beslut uppgick till 48 procent (86 fällande beslut). Antal anmälningar till RO minskade med 11 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut minskade med 24 procent.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 49 procent och halverades därmed jämfört med föregående år. Under året ledde 68 anmälningar till 66 beslut (varav 29 var fällande) jämfört med 134 anmälningar som ledde till 86 beslut året innan (varav 33 var fällande).

 

Även prövningsgrunden reklamidentifiering minskade, 12 beslut (11 fällande) år 2018, jämfört med 41 beslut (37 fällande) året innan. 

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2018 emot totalt 522 anmälningar (jämfört med 588 året innan) som resulterade i 231 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även principiellt viktiga avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 178 beslut under året, att jämföra med 230 beslut meddelade föregående år. Det innebär en minskning med 24 procent. Av de 177 besluten var 85 friande beslut, 86 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 50 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Könsdiskriminering var alltjämt den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (66 beslut, varav 29 fälldes). Vilseledande reklam gällde 32 procent av besluten (57 beslut, varav 35 fälldes) och stötande reklam respektive socialt ansvar gällde båda 9 procent av besluten (16 beslut per prövningsgrund. Gällande stötande var 4 fällande beslut och gällande socialt ansvar var 8 fällande beslut.). Reklamidentifiering utgjorde 7 procent av besluten (12 beslut, varav 11 fälldes).

 

Antalet anmälningar och beslut som rörde könsdiskriminerande reklam har minskat successivt under de senaste åren. Flera anmälningar kan leda till ett beslut om anmälningarna gäller samma reklam.  

 

Reklam som fick flest anmälningar

2017

Sammanfattning av året

Totalt meddelade RO och RON 230 beslut under 2017. Andelen fällande beslut uppgick till 50 procent. Året innan var andelen fällande beslut 49 procent.

 

Antal anmälningar till RO ökade med 15 procent jämfört med föregående år, och antalet meddelade beslut ökade med 6 procent.

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 17 procent. En prövningsgrund som ökade signifikant var reklamidentifiering, ofta gällande influencers inlägg i sociala medier. Antalet anmälningar mot bristande reklamidentifiering mer än dubblerades jämfört med föregående år (46 anmälningar jämfört med 20 anmälningar). 

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2017 emot 588 anmälningar som resulterade i 279 ärenden. Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbplatsen och även avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelade tillsammans 230 beslut under året, att jämföra med 219 beslut meddelade föregående år. Det innebar en ökning med 5 procent. Av de 230 besluten var 107 friande beslut, 116 fällande beslut och 7 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 47 ärenden, varav 7 av dessa ledde till beslut som meddelades av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att RO:s kansli efter utredning kommer fram till att anmälaren ska vända sig till en annan instans, att det inte rör kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Vanligaste prövningsgrunderna

Könsdiskriminering var den vanligaste prövningsgrunden, 37 procent av besluten gällde detta (86 beslut). Vilseledande reklam gällde 23 procent av besluten (54 beslut) och reklamidentifiering gällde 18 procent av besluten (41 beslut).

 

Antalet anmälningar mot könsdiskriminerande reklam minskade med 17 procent jämfört med föregående år. År 2017 gällde 134 anmälningar könsdiskriminerande reklam, året innan var det 162 anmälningar.

 

Den nästa vanligaste prövningsgrunden för anmälan var vilseledande reklam, och den tredje mest anmälda prövningsgrunden var bristande reklamidentifiering. Antalet anmälningar gällande bristande reklamidentifiering ökade med 120 procent jämfört med föregående år.

 

Reklam som fick flest anmälningar

2016

 

Sammanfattning av året

Totalt meddelades 219 beslut under 2016. Andelen fällande beslut uppgick till 49 procent. Året innan var andelen fällande beslut 51 procent. Antal anmälningar minskade med 12 procent jämfört med föregående år, men besluten ökade med 13 procent. Därmed var en större andel beslut grundade på endast en anmälan än under föregående år. 

 

Könsdiskriminering var den vanligaste prövningsgrunden med 44 procent av besluten. Antal anmälningar mot könsdiskriminerande reklam ökade något jämfört med föregående år, men låg på en väsentligt lägre nivå jämfört med åren 2013 och 2014. Under år 2016 ledde 162 anmälningar mot könsdiskriminerande reklam till 92 beslut. Året innan ledde 140 anmälningar till 97 beslut, att jämföra med åren 2013 och 2014 då hela 246 respektive 244 anmälningar ledde till 111 respektive 143 beslut.

 

Antalet anmälningar och ärenden

Reklamombudsmannen tog under år 2016 emot 513 anmälningar som resulterade i 256 ärenden.

 

Flera anmälningar kan finnas i samma ärende. I varje ärende meddelas ett beslut, det vill säga ett friande, fällande eller avvisande. Alla friande och fällande beslut publiceras på webbsidan och även avvisningsbeslut som fattas av RON.

 

Antal friande och fällande beslut

RO och RON meddelande tillsammans meddelat 219 beslut under året, att jämföra med 194 beslut föregående år. Av besluten var 107 stycken friande beslut, 107 stycken fällande beslut och 5 var avvisningsbeslut som meddelades av RON.

 

Antal avvisade ärenden

Under året avvisades 24 ärenden, varav 5 ledde till beslut meddelade av RON.

 

Avvisning kan exempelvis bero på att anmälan inte gäller kommersiell reklam, att reklamen inte är riktad till den svenska marknaden eller att anmälan inte kompletteras inom begärd tid.

 

Reklam som fick flest anmälningar