Internationellt

Självreglering av reklam och marknadskommunikation finns i hela världen. Inom Europa samarbetar självregleringsorganisationerna i organisationen EASA och globalt samarbetar de inom organisationen ICAS.

Självreglering av reklam i Europa

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering för etisk reklam. Självreglering av reklam finns i 27 länder i Europa och dessa samarbetar genom organisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) som har sitt säte i Bryssel. Medlemmar i EASA är självregleringsorganisationer, bransch- och intresseorganisationer inom reklam och media på Europanivå samt plattformsföretaget Google. Sverige representeras av Reklamombudsmannen i EASA. 

EASA sätter upp en gemensam standard för självreglering av reklam för att säkerställa en hög kvalitet i prövningen av reklam och vägledning i marknadsetiska frågor, se Advertising self regulation is better regulation (pdf).

EASA sammanställer även praxis för självreglering och information om alla självregleringsorganisationer i Blue Book.

På EASA:s webbplats finns kontaktinformation till alla självregleringsorganisationer i Europa. 

Självreglering av reklam i världen

Självreglering av reklam finns i flera länder internationellt och dessa samarbetar genom organisationen International Council for Ad Self-Regulation (ICAS), som har sitt säte i Bryssel.

Medlemmar i ICAS är dels EASA och självregleringsorganisationer från fem världsdelar samt branschorganisationer inom reklam och media på global nivå.

Sverige representeras av Reklamombudsmannen i ICAS. På ICAS webbplats finns information om ICAS medlemmar och om självreglering av reklam i världen.