Finansiärer

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer. Genom att bidra till RO:s verksamhet visar företag att man tar sitt etiska ansvar.

Finansiera RO för stark självreglering av reklam

En väl fungerande självreglering är en garant för ansvarsfull reklam och marknadskommunikation. Med självreglering av reklam:

 • ökar förtroendet för reklam bland konsumenter,
 • finns ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt komplement till det lagstadgade konsumentskyddet,
 • visar annonsörer och andra aktörer på marknaden att man tar ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå,
 • motverkas behov av ytterligare lagstiftning på reklamområdet.

Vill du bli finansiär?

Kontakta finansieringsansvarig Lennart Pöppel via mejl [email protected] eller på telefonnummer 073-330 77 61.

Ingår för finansiärer:

  • Tillgång till RO:s nya kunskapsportal som innehåller vägledning inom bland annat miljöpåståenden, könsdiskriminerande reklam, socialt ansvar i reklam och prispåståenden.
  • Workshop i Stockholm, Göteborg och Malmö två gånger om året om aktuella ämnen inom reklam, exempelvis miljöpåståenden, influencer marketing, spel och diskrimineringsfrågor.
  • Skräddarsydd utbildning där RO kommer till ditt företag för en genomgång av främst Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation samt många exempel på prövad reklam som är relevant för er.
  • Specialseminarier i aktuella ämnen.
  • Copy advice, det vill säga vägledning på specifikt kampanjmaterial innan publicering.
  • Använda RO:s symbol för etisk reklam.

 

Finansiering av självreglering

RO finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter, mediebyråer och medier, och stiftelsen har i dag cirka 400 finansiärer. Årsavgiften uppgår till 0,8 promille av föregående års medieinvestering enligt RM-statistiken från Kantar Sifo. Minimum 10 000 kronor och max 70 000 kronor.

Genom att bidra till RO:s verksamhet visar företag att de tar sitt etiska ansvar. Det ger dessutom en konkurrensfördel i en omvärld där sociala värden och ställningstaganden spelar en allt större roll.

Bland RO:s finansiärer finns

 • Annonsörer från många branscher
 • Media och plattformar
 • Reklamproducenter
 • Mediebyråer
 • Influencernätverk

 

Kort video om självreglering av reklam