Finansiärer

Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO) finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer. Genom att bidra till RO:s verksamhet visar företag att man tar sitt etiska ansvar.

Finansiera RO för stark självreglering av reklam

En väl fungerande självreglering är en garant för ansvarsfull reklam och marknadskommunikation. Med självreglering av reklam:

 • ökar förtroendet för reklam bland konsumenter,
 • finns ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt komplement till det lagstadgade konsumentskyddet,
 • visar annonsörer och andra aktiva på marknaden att man tar ansvar för att reklamen håller en hög etisk nivå samt
 • motverkas behov av ytterligare lagstiftning på reklamområdet.

Vill du bli finansiär?

Kontakta finansieringsansvarig Lennart Pöppel via mejl [email protected] eller på telefonnummer 073-330 77 61.

Som finansiär av Stiftelsen Reklamombudsmannen får du:

 • Tillgång till RO:s nya kunskapsportal som innehåller vägledning inom bland annat miljöpåståenden, könsdiskriminerande reklam och prispåståenden.
 • Workshop i Stockholm, Göteborg och Malmö två gånger om året om aktuella ämnen inom reklam, exempelvis influencer marketing, spel, diskrimineringsfrågor och miljöpåståenden.
 • Skräddarsydd utbildning där RO kommer till ditt företag för en genomgång av främst Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation och beslut med många exempel från RON:s och RO:s prövningar.
 • Specialseminarier i aktuella ämnen.
 • Copy advice, det vill säga vägledning på specifikt kampanjmaterial innan publicering.
 • Använda RO:s symbol för etisk reklam.

Finansiering och självreglering

RO finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från marknadens aktörer som exempelvis annonsörer, reklamproducenter, mediebyråer och medier, och stiftelsen har i dag cirka 400 finansiärer. Genom att bidra till RO:s verksamhet visar företag att de tar sitt etiska ansvar. Det ger dessutom en konkurrensfördel i en omvärld där sociala värden och ställningstaganden spelar en allt större roll.

Bland RO:s finansiärer finns

 • Annonsörer från många branscher
 • Media och plattformar
 • Reklamproducenter
 • Mediebyråer
 • Influencernätverk

 

Att stödja RO är en självklarhet för oss, självreglering bidrar till ett högre förtroende för reklam och marknadskommunikation.

- Christine Gelfgren, Interim Nordic Head of Marketing, Spotify

Kort video om självreglering av reklam