Regler

Utöver olika lagar för hur reklam ska utformas finns föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt rekommendationer från näringslivets olika branschorganisationer.