Regler

Utöver olika lagar för hur reklam ska utformas finns föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt rekommendationer från näringslivets olika branschorganisationer.

ICC:s regler

RON och RO prövar reklam i första hand enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler), men andra relevanta regler kan beaktas.

Länkar till regler och rekommendationer

Annan självreglering

Utöver Stiftelsen Reklamombudsmannen finns andra organisationer för självreglering av reklam inom specifika områden som exempelvis läkemedel och direktreklam.

Tacka nej till reklam

Se denna länk för information om hur du gör för att tacka nej till olika typer av reklam.