Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut om anmäld reklam, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

Läs gärna vårt senaste nyhetsbrev.

Seminarium:

Humor och etik i reklam

Reklamombudsmannen bjuder in till ett tankeväckande och förhoppningsvis roligt seminarium om betydelsen av humor vid den marknadsrättsliga bedömningen.

• Vad är rolig reklam och varför tilltalar den oss?
• Etik i reklam – var går gränsen?
• Hur kan kreativ frihet och etiska överväganden balanseras?
• Vad händer när gränserna överskrids?
• Vilka regler gäller och kan humor mildra ett övertramp?
• Många konkreta exempel från Reklamombudsmannens prövning

Mer info och anmälan

Aktuella beslut från RON och RO

Alla beslut

Det gick tyvärr inte att hämta senaste besluten.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan vara att reklamen upplevs som exempelvis vilseledande, stötande eller diskriminerande eller att det inte syns att det är reklam.

Marknadskommunikation som inte är kommersiell, så som politiska, ideella eller religiösa budskap kan inte prövas av Reklamombudsmannen då de är skyddade av tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna.

Anmäl reklam här

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.