Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikationStiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 
Anmäl reklam >

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08 662 05 50
E-post: [email protected]

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och organisationer kan anmäla kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella handelskammarens Regler för Reklam och Marknadskomm­unikation (länk). RO och RON kan inte pröva exempelvis politiska och religiösa budskap, produkter i sig eller redaktionellt innehåll.

Anmäl reklam

Utbildning

Reklamombudsmannens finansiärer har möjlighet att få en skräddarsydd, företagsanpassad utbildning där RO kommer till företaget och presenterar relevanta exempel ur RO:s och RON:s prövning. Finansiärer erbjuds även en wokrshop två gånger om året i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Frukostseminarium

Välkommen till ett frukostseminarium den 27 november om nya förutsättningarna för spelreklam i och med att spellagen träder i kraft den första januari 2019. Vilka nyheter medför lagen? Hur har Reklamombudsmannens opinionsnämnd prövat spelreklam? Och vad ska man tänka på för att upprätthålla god etik i reklam för spel?

Mer info>

Omvärldsbevakning

Läs mer