Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

Aktuella beslut från RON och RO

Det gick tyvärr inte att hämta senaste besluten.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan bland annat vara vilseledande, stötande, smygreklam eller diskriminerande.

Anmäl reklam

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.