Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08-662 05 50
 
E-post: [email protected]

Miljöseminarium

RO gör tillsammans med BIL Sweden, Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund ett frukostseminarium om regler och riktlinjer kring marknadsföring av bilar i bilhallar, i annonser och på nätet, till konsument den 17 mars.

Vi tittar också på grunderna i marknadsföringslagen samt hur reglerna för etisk marknadsföring påverkar hur bilreklam får se ut ur ett miljöperspektiv.

Läs mer >

Hitta RO:s statistik

Varje år fattar RO och RON omkring 200–260 beslut och samtliga beslut kommuniceras på vår webbplats. Dessa kan sammanfattas i statistik och jämföras över år, på olika prövningsgrunder, mellan branscher och i vilket medium som reklamen har publicerats i, samt om reklamen har blivit friad eller fälld.

RO och RON kan inte pröva politiska och religiösa budskap, produkter i sig eller redaktionellt innehåll.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer