Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen prövar om anmäld reklam är förenlig med Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen är näringslivets självreglering och består av två prövande instanser: Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO). Genom beslut, utbildning och vägledning höjer och bibehåller RON och RO etiken i marknadskommunikationen.

Panelsamtal i Almedalen 4:e juli:

Politiska budskap och influencers – hur nås unga väljare av valinformation?

Reklamombudsmannen deltar i Almedalsveckan. Varmt välkommen till panelsamtalet "Politiska budskap och influencers – hur nås unga väljare av valinformation?" som arrangeras av Tidningsutgivarna och Reklamombudsmannen.

Influencers har stort inflytande – särskilt bland unga. Det gör dem till attraktiva förmedlare av politiska budskap. Influencers som fått betalt för att sprida budskap från politiska partier och intressegrupper kan få betydelse för ungas valdeltagande och valresultatet.

Mer info>

Fotograf: Elin Nysten/Region Gotland

Aktuella beslut från RON och RO

Alla beslut

Det gick tyvärr inte att hämta senaste besluten.

Anmäl reklam

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam riktad mot den svenska marknaden. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskomm­unikation. Prövningsgrunderna kan bland annat vara vilseledande, stötande, smygreklam eller diskriminerande.

Anmäl reklam

Omvärldsbevakning

Det gick tyvärr inte att hämta omvärldsbevakningen.