Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08-662 05 50
 
E-post: [email protected]

Inställda seminarium

De frukostseminarier och workshoppar som RO under våren planerat med bland andra BIL Sweden samt i egen regi är inställda på grund av den rådande situationen kring smittspridningen av corona-viruset. RO följer noggrant utvecklingen och uppdaterar oss dagligen på förhållningsregler och restriktioner från svenska myndigheter.

Vi återkommer med nya datum längre fram i vår.

Hitta RO:s statistik

Varje år fattar RO och RON omkring 200–260 beslut och samtliga beslut kommuniceras på vår webbplats. Dessa kan sammanfattas i statistik och jämföras över år, på olika prövningsgrunder, mellan branscher och i vilket medium som reklamen har publicerats i, samt om reklamen har blivit friad eller fälld.

RO och RON kan inte pröva politiska och religiösa budskap, produkter i sig eller redaktionellt innehåll.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer