Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08-662 05 50
 
E-post: [email protected]

RO:s linje får stöd

Att skriva #samarbete räcker inte. Den 5 december kom domen i det uppmärksammade Kissie-målet vid Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Där konstaterar man bland annat att reklammarkeringen ska ligga först, en bedömning som även varit genomgående i RON:s beslut.

Vad innebär då domen för framtida marknadsföring i sociala medier? RO bjuder in till frukostseminarium kring följderna av Kissie-domen.

Läs mer >

 

Självreglering i världen

Reklamombudsmannen är det svenska näringslivets självreglering för etisk reklam. Självreglering av reklam finns i 24 länder i Europa och dessa samarbetar genom paraplyorganisationen European Advertising Standards Alliance (EASA) som sätter upp en gemensam europeisk standard för självreglering. 

Reklamombudsmannen representerar Sverige i EASA samt i den globala organisationen International Council for Ad Self-Regulation (ICAS).

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer