Stiftelsen Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO och RON prövar kommersiell reklam riktad mot den svenska marknaden och vägleder marknadens aktörer.

Mer info om RO och RON > 

Kontakt
Stiftelsen Reklamombudsmannen
Jungfrugatan 10
114 44 Stockholm
Tel: 08-662 05 50
 
E-post: [email protected]

Ta ansvar i coronatider

Många företag har aktiv valt att bidra i kampen mot coronaviruset. Vissa företag har dock i sin reklam försökt att slå mynt av pandemin på ett oetiskt sätt. Den 1 april 2020 gick ICAS, EASA och CONARED, som representerar självregleringsorganisationer i 44 länder, ut i ett gemensamt uttalande kring corona och vikten av ansvarsfull marknadsföring, speciellt kring reklam som utnyttjar människors mottaglighet för hälsopåståenden.

Läs mer >

 

 

Hitta RO:s statistik

Varje år fattar RO och RON omkring 200–260 beslut och samtliga beslut kommuniceras på vår webbplats. Dessa kan sammanfattas i statistik och jämföras över år, på olika prövningsgrunder, mellan branscher och i vilket medium som reklamen har publicerats i, samt om reklamen har blivit friad eller fälld.

En reklam kan prövas på flera prövningsgrunder, exempelvis både vilseledande och diskriminerande.

Läs mer >

Omvärldsbevakning

Läs mer