Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) eller Reklamombudsmannen (RO). RON prövar mer svårbedömda fall och RO prövar uppenbara fall. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Sök i beslutsdatabasen som innehåller beslut från RON och RO

Submit

Vanliga områden. Se övriga prövningsgrunder i menyn längre ner.

Beslut

Beslutat av

Avancerat
Rensa allt

Visar 10 beslut av totalt 2705