Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) eller Reklamombudsmannen (RO). RON prövar mer svårbedömda fall och RO prövar uppenbara fall. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Sök i beslutsdatabasen med beslut från RON och RO

Vanliga områden. Se övriga prövningsgrunder i menyn längre ner.
Beslut
Beslutat av
Avancerat
Rensa allt

Visar 10 beslut av totalt 2936