Ta fram statistik

Antalet anmälningar som visas är enbart anmälningar som har lett till beslut som är publicerade på denna webbplats. Avvisade och avskrivna anmälningar samt anmälningar under handläggning är inte inkluderade.

Notera att statistiken inte omfattar:

• Avvisningsbeslut från RO.
• Anmälningar som inte har lett till ett publicerat beslut.

Ett beslut kan innehålla flera anmälningar, vilket gör att det finns färre beslut än anmälningar. I ett beslut kan reklamen även ha prövats på flera grunder, exempelvis både vilseledande och diskriminerande.

Vi hjälper gärna till med mer information, kontakta oss på [email protected].