Reklamombudsmannens styrelse

 

Ordförande

 • Helena Westin, varumärkesexpert

Vice ordförande

 • Hanna Riberdahl, Sveriges Annonsörer *

Ledamöter

 • Tobias Eltell, Bonnier News **
 • Johan Taubert, Tidningsutgivarna.
 • Jolanda Girzl, Svensk Handel**
 • Joakim Mörnefält *
 • Christina Nylander, KOMM
 • Astrid Odell *
 • Kajsa Persson Berg, ICC Sverige
 • Annette Tannerfeldt, SWEDMA
 • Tina Wahlroth, Kontakta **

 

* På mandat av Sveriges Annonsörer

** På mandat av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)