Reklamombudsmannens styrelse

 

Ordförande

 • Stina Liljekvist, Skandia*

 

Ledamöter

 • Sten Andersen, AB Trav och Galopp*
 • Malin Anglert, Swedish Data & Marketing Association
 • Jan Fager, TU Medier i Sverige
 • Jolanda Girzl, Svensk Handel**
 • Maria Höglund, SJ AB*
 • Kerstin Neld, Sveriges Tidskrifter**
 • Linda Nilsson, Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Christoffer Rönnblad, McDonalds*
 • Anna-Karin Strömqvist, Systembolaget**
 • Charlotte Thür, IAB Sverige**
 • Susanna Zeko, ICC Sweden

 

* På mandat av Sveriges Annonsörer

** På mandat av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)