Reklamombudsmannens styrelse

 

Ordförande

 • Stina Liljekvist, Skandia*

Vice ordförande

 • Anna-Karin Strömqvist, Systembolaget**

Ledamöter

 • Sten Andersen, AB Trav och Galopp*
 • Tobias Eltell, Bonnier News **
 • Jan Fager, TU Medier i Sverige
 • Jolanda Girzl, Svensk Handel**
 • Maria Höglund, SJ AB*
 • Linda Nilsson, Sveriges Kommunikationsbyråer
 • Kajsa Persson Berg, ICC Sverige
 • Christoffer Rönnblad, McDonalds*
 • Annette Tannerfeldt, SWEDMA
 • Charlotte Thür**

 

* På mandat av Sveriges Annonsörer

** På mandat av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM)