Vägledning

RO ger finansiärer möjligheten att få copy advice på kommande kampanjer. Finansiärer får även tillgång till vår lösenordsskyddade Kunskapsportal. Våra utbildningar och beslut från RON och RO fungerar också som vägledning i vad som är god marknadsföringsetik.

Copy advice

Vi hjälper våra finansiärer med copy advice, vägledning på specifikt kampanjmaterial innan det är publicerat. Vi kan visa på liknande reklam som har prövats, ta upp etiska frågor som konsumenter kan reagera på och vilka regler i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) som aktualiseras. Hör av dig till [email protected] eller ring oss på 08 662 05 50 om du som finansiär behöver copy advice.

Utbildning

RO:s finansiärer erbjuds årliga utbildningar och skräddarsydda workshops. Mer info om utbildningar.

Beslut

RON:s och RO:s beslut fungerar som vägledning. Se besluten här.

Kunskapsportalen

Reklamombudsmannens finansiärer får tillgång till vår Kunskapsportal som innehåller sammanfattningar av regler för reklam, exempel på prövad reklam och tips att tänka på när du skapar reklam. Exempel på innehåll:

  • Reklam eller inte
  • Laglighet
  • Socialt och yrkesmässigt ansvar
  • Stötande reklam
  • Könsdiskriminerande reklam
  • Vilseledande reklam
  • Miljöpåståenden
  • Prispåståenden

Kunskapsportalen uppdateras löpande med ny praxis från Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och utökas kontinuerligt med nytt innehåll. Logga in på portalen här.