Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar svårare ärenden där praxis saknas. RON består av ett tjugotal ledamöter som utses bland marknadens aktörer.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar ärenden när inget liknande tidigare prövats och sätter då praxis för god affärssed.

RON består av ordförande och vice ordförande (lagfarna domare). Vidare består RON av ett tjugotal ledamöter som utses bland marknadens aktörer, bland annat annonsörer, medier, reklamproducenter och konsumenter. I RON finns även akademiker med specialistkunskaper inom marknadskommunikation. RONs ledamöter utses av Reklamombudsmannens styrelse. RON sammanträder en gång i månaden, med uppehåll för en sommarmånad. RONs beslut kan inte överklagas, men de kan omprövas om ett fel begåtts i handläggningen eller om nya förhållanden motiverar det.

Ordförande

 • Kajsa Bergkvist, före detta hovrättsråd vid Svea Hovrätt.

Vice ordförande

 • Adrian Engman, chefsrådman vid Nyköpings tingsrätt.

Ledamöter

 • Silvia Barklund, Media Manager, TV4
 • Johanna Björklund, Senior Legal Counsel, TV4
 • Jessie Cargill-Ek, jurist, Svenska Bankföreningen
 • Peter Cederholm, digital strateg, IUM
 • Tobias Eidem, Principal Manager, Autopista
 • Olivia Enquist, Head of Nordics, Twinings
 • Roshanak Fatahian, Diversity & Inclusion Director, NORD DDB
 • Jonas Friberg, ordförande, Resenärerna
 • Gunnar Gidefeldt, kommunikationschef, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Johanna Grant, konsult hållbara transporter, Trivector
 • Hanna Hjalmarson, lektor i konsumentbeteende, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
 • Christina Knight, Executive Creative Director, The Amazing Society 
 • Ann Norgren, chefsjurist, Bonnier News
 • Marielle Pantzar, marknadschef, Akademikliniken
 • Maris Sedlenieks, Sveriges Konsumenter
 • Göran Segeholm, fotograf/lärare, Fotografiska Academy
 • Linda Sjö, chefsjurist, Marshall Group
 • Axel Tandberg, jurist, LW Advisory 
 • Elias Vieglins, ‎Brand PR Manager, Electrolux
 • Canan Yasar, Creative Director, Obeya