Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar svårare ärenden där praxis saknas. RON består av ett tjugotal ledamöter som utses bland marknadens aktörer.

Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) prövar ärenden när inget liknande tidigare prövats och sätter då praxis för god affärssed.

RON består av ordförande och vice ordförande (lagfarna domare). Vidare består RON av ett tjugotal ledamöter som utses bland marknadens aktörer, bland annat annonsörer, medier, reklamproducenter och konsumenter. I RON finns även akademiker med specialistkunskaper inom marknadskommunikation. RONs ledamöter utses av Reklamombudsmannens styrelse. RON sammanträder en gång i månaden, med uppehåll för en sommarmånad. RONs beslut kan inte överklagas, men de kan omprövas om ett fel begåtts i handläggningen eller om nya förhållanden motiverar det.

Ordförande

 • Kajsa Bergkvist, före detta hovrättsråd vid Svea Hovrätt.

Vice ordförande

 • Mikael Pauli, hovrättsassessor, Svea hovrätt, kansliråd Regeringskansliet

Ledamöter

 • Peter Cederholm, digital strateg, IUM
 • Tobias Eidem, Principal Manager, Autopista
 • Olivia Enquist, Marketing Manager Europe, The Coca-Cola Company
 • Hanna Hjalmarson, lektor i konsumentbeteende, företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
 • Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter
 • Christina Knight, Executive Creative Director, The Amazing Society 
 • Anna Lidström, hållbarhetschef, Spendrups
 • Patrik Löfberg, marknadschef Sverige, Nissan Nordic Europe
 • Christina Nylander, förbundsjurist, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM)
 • Marielle Pantzar, Head of Marketing, Odd Molly/Hunkydory
 • Maris Sedlenieks, Sveriges Konsumenter
 • Göran Segeholm, fotograf/lärare, Fotografiska Academy
 • Linda Sjö, chefsjurist, Zound Industries
 • Inger Skalse, Regulatory Affairs, TV4 Media
 • Axel Tandberg, jurist, LW Advisory 
 • Elias Vieglins, ‎ansvarig Varumärke, PR, Hållbarhet & Ambassadörsprogram, Adlibris
 • Canan Yasar, Creative Director, Obeya