Panelsamtal i Almedalen, 29 juni, kl. 11.15-12.00

Hur kan reklam bidra till bättre miljö? Vad kan annonsörer göra och hur kan konsumenter påverka?

Miljö- och klimatfrågor blir allt viktigare för konsumenter när de väljer vilka produkter och tjänster de vill ta del av. Annonsörer vill kommunicera sitt miljöarbete på ett etiskt korrekt sätt, men hur ska konsumenterna veta vad som är sanningsenligt och vad som är greenwashing? Kan rädsla för greenwashing i stället leda till green hushing – att företag är tysta om sina miljöåtgärder? Vad kan näringslivet göra för att driva förändring i miljö- och klimatfrågor? Hur kan konsumenter påverka företag att ta sitt ansvar?

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag med regler om miljöpåståenden i reklam. Vilka för- och nackdelar finns det med förslaget, för konsumenter och företag? Seminariet inleds med att Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, och Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen, redogör för nuvarande reglering för miljöpåståenden i reklam samt EU-kommissionens förslag. Vidare berättar Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet, om klimatledarskap i näringslivet. Efter detta följer ett panelsamtal med representanter för näringslivet, media, annonsörer, reklamkreatörer och konsumentintresset, modererat av Maja Aase, journalist.

Deltagare i panelen:

  • Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
  • Lisa Blom, Head of Industry Relations Northern Europe, Google
  • Kenneth Danielsson, vd, IAB Sverige
  • Linda Nilsson, vd, Sveriges Kommunikationsbyråer
  • Hanna Riberdahl, vd, Sveriges Annonsörer
  • Annette Tannerfeldt, vd, SWEDMA
  • Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna

Arrangör: Reklamombudsmannen

Tid och plats: Den 29:e juni, kl. 11.15 - 12.00. Campus Gotland, Cramérgatan 3, B-huset, Plan 5, Sal B51.

Mer information i Almedalens program.