Panelsamtal i Almedalen 4:e juli:

Politiska budskap och influencers – hur nås unga väljare av valinformation?

Reklamombudsmannen deltar i Almedalsveckan. Varmt välkommen till panelsamtalet "Politiska budskap och influencers – hur nås unga väljare av valinformation?" som arrangeras av Tidningsutgivarna och Reklamombudsmannen.

 • Ämne: Media/journalistik, Demokrati
 • Arrangör: Tidningsutgivarna, Reklamombudsmannen
 • Tid: Måndag den 4:e juli, kl. 14.00 - 14.50
 • Plats: Mellangatan 29, Hotell Gute

Influencers i sociala medier har stort inflytande – särskilt bland unga. Detta gör dem till attraktiva förmedlare av politiska budskap. Influencers som fått betalt för att sprida budskap från politiska partier och intressegrupper kan få betydelse för ungas valdeltagande och valresultatet.

Utökad information om evenemanget:

Betalda samarbeten med partier eller opinionsbildare, i alla typer av medier, skyddas av tryck- och yttrandefrihet och behöver därmed inte markeras som betalt samarbete. Samtidigt har de pressetiska reglerna (som Sveriges press, radio och tv förbinder sig att följa) riktlinjer mot textreklam där det betonas att ingen sammanblandning ska kunna ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Men vad händer om partier och opinionsbildare väljer bort traditionella annonsplatser och istället riktar in sig på att nå väljare via influencers, där det inte är lika självklart vad som är egna åsikter och vad influencern fått betalt för att förmedla? Vad kan aktörer i traditionella och nya mediekanaler lära av varandra för att se till att årets drygt 690 000 unga väljare (9,2 procent av alla röstberättigade) nås av saklig och transparent information inför valet?

Medverkande:

 • Johan Taubert, vd, Tidningsutgivarna (TU)
 • Elisabeth Trotzig, reklamombudsman, Reklamombudsmannen
 • Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen
 • Izabella Bielecka, chefredaktör, influens.se
 • Kajsa Falasca, docent, Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitet
 • Robin Stenman, vd, influencernätverket Tourn

Moderator:

 • Jonas Morian, Press- och opinionsansvarig på TU

Mer information:

Se Almedalsveckans program.