Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannen (RO) eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO prövar uppenbara fall, RON prövar mer svårbedömda fall. RO och RON prövar reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Du kan söka nedan efter beslut från RO eller RON, samt filtrera sökningen på prövningsgrund (artikel i ICC:s regler), annonsör, bransch, media och datum. Du kan även fritextsöka. 

Alla friande och fällande beslut publiceras, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut sedan 2012.

 

Statistik i grafer

För en mer avancerad sökning som genererar statistiken i grafer sök här.

 

Sök i beslutsdatabasen

Visar 30 beslut av totalt 2305