Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannen (RO) eller Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). RO prövar uppenbara fall, RON prövar mer svårbedömda fall. RO och RON prövar reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Du kan söka nedan efter beslut från RO eller RON, samt filtrera sökningen på prövningsgrund (artikel i ICC:s regler), annonsör, bransch, media och datum. Du kan även fritextsöka.  Alla friande och fällande beslut publiceras, samt principiellt viktiga avvisningsbeslut sedan 2012.

Reglerna uppdaterades 2019. Se mer info här.

 

Sök i beslutsdatabasen

Visar 30 beslut av totalt 2602