Rekommendationer för reklam i sociala medier

  • Konsumentverket/Konsumentombudsmannen har skrivit en vägledning om marknadsföring i bloggar och andra sociala medier: Läs vägledningen här. 

  • EU-kommisionen har vägledning på Influencer Legal Hub.

  • IAB Sverige (Interactive Advertising Bureau) har tagit fram Influencer Marketing Best Practice Guide 2021: Ladda ner den här.

  • Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) har samlat information och rekommendationer om influencer marketing på influencerconduct.se.