Anmäl reklam

Anmäl reklam via vårt anmälningsformulär. Till anmälningsformuläret.

För mer information om att anmäla reklam se nedan.

Vem kan anmäla reklam?

Privatpersoner, företag och andra organisationer kan anmäla reklam till Reklamombudsmannen som prövar om reklamen strider mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

När kan reklam anmälas?

Reklam kan anmälas bland annat för att anmälaren anser att reklamen är vilseledande, att den är diskriminerande mot exempelvis kön eller nationalitet, att den är stötande eller att det är smygreklam.

I ICC:s regler finns ytterligare grunder.

Vilken reklam prövas?

Reklam är ett brett begrepp och innefattar marknadskommunikation i alla tänkbara medier såsom exempelvis i tv, i mobilen, på sociala medier och internet i övrigt, i tidningar, på stortavlor eller i andra medier.

För att marknadskommunikation ska kunna prövas av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO) måste den vara kommersiell och riktad i huvudsak mot den svenska marknaden.

Vad måste anmälan innehålla?

Anmälan måste vara skriftlig. Den ska innehålla namn, kontaktinformation och en motivering om varför anmälaren anser att reklamen strider mot ICC:s regler. 

Annonsören får alltid ta del av anmälan och anmälan kan inte göras anonymt. Annonsören får dock inte ta del av privatpersoners kontaktuppgifter. Privatpersoners namn publiceras inte i besluten.

Är anmälan bristfällig kan RO begära kompletterande uppgifter och anmälan avvisas om den inte kompletteras. 

Prövningen är utan kostnad för anmälaren. Dock kan en avgift behöva tas ut om anmälaren är en juridisk person och ärendet kräver omfattande utredning.

Vad prövas inte?

Mycket medieinnehåll skyddas av tryck- och yttrandefrihet. Därför kan RON och RO endast pröva kommersiell reklam. Exempelvis prövas inte politiska, ideella eller religiösa budskap. Redaktionellt innehåll prövas inte heller.

Reklam för vissa produkter prövas ibland av andra självregleringsorganisationer eller av Konsumentverket/Konsumentombudsmannen. RO kan hänvisa en anmälare till en annan instans om anmälan bättre behandlas där. Se andra självregleringsinstanser inom bland annat läkemedel, fonder, betaltelefoni och alkohol här.

I RO:s instruktion 5 § anges när en anmälan kan avvisas.