Anmäl reklam

Här kan du anmäla reklam till Reklamombudsmannen. Om du vill anmäla flera olika reklamer ber vi dig att göra en anmälan per reklam.

Du måste bifoga en kopia av reklamen i det sammanhang där den publicerats om den publicerats i tryck (gäller även utomhus/butik) eller på internet. För direktreklam ber vi om en kopia av reklamen i sin helhet, samt eventuellt kuvert den skickades i. Om du anmäler reklam som visats på en webbsida så ber vi om en skärmdump av hela webbsidan. Om du anmäler reklam på Instagram, Snapchat, TikTok eller liknande ber vi om kopior av hela inlägget där all bild och text syns.

Med hänsyn till tryck- och yttrandefriheten prövas inte marknadskommunikation som inte är kommersiell, exempelvis politiska, ideella eller religiösa budskap. Redaktionellt innehåll prövas inte heller. Se nedan för en lista på olika grunder som reklam kan prövas enligt.

Längst ner på sidan finns vårt anmälningsformulär.

 • Vilseledande
 • Miljöpåståenden
 • Jämförelse
 • Diskriminering (kön, religion, etnicitet, ålder, nationell härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning)
 • Socialt ansvar
 • Spela på rädsla, utnyttja olycka eller lidande
 • Överse med våld/olagligt/förkastligt beteende
 • Reklamidentifiering
 • Avsändare
 • Laglighet
 • Säkerhet och hälsa
 • Intyg och rekommendation
 • Gratis
 • Misskrediterande
 • Reklam som inte huvudsakligen riktas till den svenska marknaden.
 • Reklam som är äldre än sex månader, om det inte finns särskilda skäl att pröva anmälan ändå.
 • Budskap som inte är kommersiell reklam, exempelvis politiska, ideella eller religiösa budskap, samhällsinformation och opinionsbildade budskap.
 • Innehåll som är redaktionellt, exempelvis innehåll i tv-program, film, böcker etcetera.
 • Att en begäran om komplettering av en anmälan inte kommer in i tid eller om kompletteringen är ofullständig.
 • Anmälan som avser en fråga som är aktuell för eller har prövats av någon annan självreglering, domstol eller myndighet.
 • Anmälan som uppenbart avser själva produkten, exempelvis en t-shirt med text.
 • Att anmälan är uppenbart ogrundad.