ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation

RON och RO prövar i första hand reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler).

Vanliga regler

De artiklar i ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation som RON och RO oftast prövar är:

  • Artikel 1 gällande laglighet, stötande samt socialt och yrkesmässigt ansvar.
  • Artikel 2 gällande diskriminering på olika grunder, reklam som spelar på rädsla eller reklam som ger intryck av att överse med våld samt reklam som uppmuntrar olagligt eller förkastligt beteende.
  • Artikel 5 gällande vilseledande reklam.
  • Artikel 7 gällande reklamidentifiering.
  • Artikel 18 gällande särskild aktsamhet i reklam som riktas till eller visar barn och ungdomar.
  • Artikel D1 gällande miljöpåståenden.
ICC:s regler