Regler

Utöver olika lagar för hur reklam ska utformas finns föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt rekommendationer från näringslivets olika branschorganisationer.

ICC:s regler

RON och RO prövar reklam i första hand enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler), men andra regler kan beaktas i relevanta fall. 

Länkar till regler och rekommendationer

Annan självreglering

Utöver Reklamombudsmannen finns andra organisationer för självreglering av reklam inom specifika områden som exempelvis läkemedel och direktreklam:

Tacka nej till reklam

Se denna länk för information om hur du gör för att tacka nej till olika typer av reklam: