Beslut

Reklam prövas av Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) eller Reklamombudsmannen (RO). RON prövar mer svårbedömda fall och RO prövar uppenbara fall. Reklamen prövas enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

Sök i beslutsdatabasen med beslut från RON och RO

Beslut:
Beslutat av:
Avancerat
Rensa allt

Visar 1 beslut av totalt 1