Peter Knutsson ny reklamombudsman

Reklamombudsmannens styrelse har utsett Peter Knutsson, departementsråd och enhetschef på Finansdepartementet, till ny reklamombudsman. Han efterträder Elisabeth Trotzig som efter 16 år som reklamombudsman går i pension till hösten. Reklamombudsmannen är näringslivets organisation för självreglering av reklam som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden.

Reklamombudsmannen (RO) instiftades 2009 på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. Motsvarande självregleringssystem för prövning av reklam finns i flera länder i Europa och i övriga delar av världen. Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) som tillämpar Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) sätter standard för vad som är god marknadsföringssed. Tillsammans med RO prövas cirka 600 anmälningar mot reklam årligen och nämnden har bland annat varit drivande i frågan om reklamidentifiering i influencer marketing samt utvecklat kriterier för bedömning av könsdiskriminerande reklam.

Peter Knutsson tar vid som ny reklamombudsman den 19 augusti 2024. Han är jurist och har en lång karriär inom svensk förvaltning. Peter brinner för konsumentfrågor och är väl förtrogen med konsumentlagstiftning både i Sverige och inom EU.

- Vi möter reklam överallt. Reklam är viktig och mår bra i en miljö med en kunnig bransch, med flexibla regelverk som utvecklas i takt med hur reklamen utvecklas och där oetisk reklam motverkas. Att få arbeta med att värna och utveckla en sådan miljö är ett stort förtroende, säger Peter Knutsson.

- Peter har dokumenterat goda ledaregenskaper, förmåga att skapa givande samarbeten och erfarenhet av att leda förändring. Reklammarknaden förändras snabbt nu vilket ställer stora krav på att självregleringen fortsätter att utvecklas, säger Helena Westin, styrelseordförande i Stiftelsen Reklamombudsmannen.

- Men innan Peter kliver på i augusti ska vi hylla och tacka Sveriges första reklamombudsman Elisabeth Trotzig! Elisabeth har gjort ett fantastiskt jobb med att skapa den organisation och viktiga verksamhet som Reklamombudsmannen idag är. Utan hennes entreprenöriella driv och förmåga att gå från idé till konkret verksamhet hade Sveriges reklamlandskap sett annorlunda ut. Det är en historisk insats som vi alla i branschen ska vara evigt tacksamma för.

 

Kontakt:

Ordförande Helena Westin: 070-393 21 03, [email protected]

Mer information om RO: Om RO - (reklamombudsmannen.org)