Helena Westin ny ordförande i Reklamombudsmannens styrelse

Helena Westin, varumärkesexpert, är ny ordförande i Stiftelsen Reklamombudsmannen (RO). Hon efterträder Stina Liljeqvist, Skandia. RO är näringslivets självreglering med syfte att höja etiken i reklam och marknadskommunikation.

- RO har en viktig självreglerande funktion för att höja etiken i reklam. Idag reagerar många konsumenter på greenwashing och smygreklam i sociala medier. Det är två områden där självregleringen agerar snabbt för att sätta praxis i vad som är god marknadsföringssed.

- Att efter alla mina olika uppdrag i branschen nu axla ansvaret för denna viktiga del av kommunikationsbranschens infrastruktur är en ära och något jag tar mig an med stort allvar. RO behövs kanske ännu mer i dessa dagar än då verksamheten startade 2009.

Nya ledamöter i styrelsen är även: Joakim Mörnefält, Astrid Odell och Hanna Riberdahl utsedda av Sveriges Annonsörer, Christina Nylander, utsedd av Sveriges Kommunikationsbyråer och Tina Wahlroth, utsedd av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i reklam riktad till den svenska marknaden. Det sker genom prövning om reklam följer Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommun­ikation samt genom information, utbildning och vägledning till marknadens aktörer.

 

Kontakt:

Reklamombudsman Elisabeth Trotzig: 08-662 05 50, [email protected]

Ordförande Helena Westin: 070-393 21 03, [email protected]

Mer information om RO:s styrelse: https://reklamombudsmannen.org/om-ro/styrelse/