Adrian Engman ny vice ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd

Adrian Engman, enhetschef på rättsenheten på DO, har utsetts till ny vice ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Han tillträder sitt uppdrag den första januari 2023 och efterträder då Mikael Pauli som efter drygt tio år som vice ordförande avslutar sitt uppdrag i RON.

Adrian Engman har lång och bred erfarenhet av det marknadsrättsliga området och har tidigare varit hovrättsråd i Svea hovrätt samt som ministerråd lett arbetet med rättsliga frågor på Sveriges EU-representation i Bryssel.

- Jag ser fram emot rollen som vice ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Det ska bli spännande att leda det viktiga arbetet för att hålla etiken hög i marknadskommunikationen, säger Adrian Engman.

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Stiftelsen har två prövande instanser: Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON), som prövar om anmäld reklam är förenlig med näringslivets etiska regelverk: Internationella Handels­kammarens (ICC:s) regler för reklam och marknadskommunikation. Besluten fungerar som vägledning för vad som är god marknadsföringsetik. Bland ledamöterna i RON finns representanter från marknadens aktörer så som annonsörer, medier och reklamproducenter, samt konsumentintresset och den akademiska sfären.

Kontakt: Reklamombudsman Elisabeth Trotzig, 08-662 05 50, [email protected] www.reklamombudsmannen.org