Pressbilder

Bilder som är fria för journalister att använda.

Elisabeth Trotzig, reklamombudsman.

Fotograf: Martin Alm