Stiftelsen Reklamombudsmannen

Reklamombudsmannen (RO) är näringslivets självreglering av reklam. Genom prövning av anmäld reklam, utbildning och vägledning verkar RO för en hög etisk nivå i all reklam som är huvudsakligen riktad mot den svenska marknaden. 

Om Reklamombudsmannen

Stiftelsen Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering som verkar för en hög etisk nivå i all kommersiell marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Det görs genom prövning av om anmäld reklam följer Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) samt genom information, utbildning och vägledning.

Reklamombudsmannen instiftades år 2009 av näringslivet på initiativ av Sveriges Annonsörer och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt. De prövande instanserna är Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) och Reklamombudsmannen (RO).

Stiftelsens styrelse utses av Sveriges Annonsörer, Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, Sveriges Kommunikationsbyråer, ICC Sweden, TU Medier i Sverige och Swedish Data & Marketing Association.

Motsvarande självregleringssystem finns inom flertalet länder i Europa och i övriga delar av världen. Inom Europa samordnas självreglering av reklam genom organisationen European Advertising Standards Alliance (EASA). I övriga världen samordnas självreglering av reklam genom organisationen International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS). Båda organisationerna har säte i Bryssel.

RON och RO

Stiftelsen Reklamombudsmannen arbetar för en hög etisk nivå i reklam riktad mot den svenska marknaden. Det sker genom att fatta beslut om anmäld reklam samt genom utbildning och vägledning i marknadsföringsetiska frågor.

RON och RO prövar om anmäld reklam strider mot ICC:s regler. Konsumenter, företag och andra organisationer kan anmäla reklam som man anser strider mot reglerna.

RON sätter praxis genom sin prövning av reklam. RO meddelar beslut i ärenden om praxis finns. RO:s beslut kan överklagas till RON. RON:s beslut kan inte överklagas.

RON är sammansatt av ledamöter som representerar marknadens aktörer; annonsörer, medier och reklamproducenter samt konsumentintresset. I RON finns även ledamöter från den akademiska sfären. Mer info om RON.

RON:s och RO:s beslut

RON och RO beslutar om anmäld reklam strider mot ICC:s regler. Besluten publiceras på reklamombudsmannen.org samt i vissa fall i nyhetsbrev och pressmeddelanden. Besluten är att se som vägledning för marknadens aktörer om vad som är god etik i marknadsföring.

Finansiering

Stiftelsen Reklamombudsmannen finansieras på frivillig väg genom en årlig avgift från annonsörer, reklamproducenter, medier, plattformar, mediebyråer och influencernätverk. Alla företag och andra organisationer är välkomna att bidra. Från och med 2023 uppgår årsavgiften till 1 promille av föregående års medieinvestering enligt RM-statistiken från Kantar SIFO med en beräkning av digital annonsering utifrån IRM:s statistik. Avgiften är som lägst 10 000 och högst 80 000 kronor. För frågor som rör finansiering kontakta Lennart Pöppel via mejl [email protected] eller på telefonnummer 073-330 77 61.