Utbildning för finansiärer

Höstens workshoppar för finansiärer som hölls i Malmö och Stockholm i oktober och november 2019 berörde bland annat följande frågor:

  • ICC:s nya regler kring transparens och reklam i sociala medier.
  • Vad arbetstagare ska tänka på när de gör inlägg i sociala medier.
  • Vilka krav som ställs på den som använder affiliatelänkar.
  • Vem som har ansvar för innehållet – annonsör eller influencer.
  • Hur man numera får hålla reklamlotterier.
  • Vilka begrepp som kan användas för att reklammarkera korrekt.
  • Vad annonsörer bör tänka på när de gör reklam med hjälp av influencers.
  • Vilka krav som ställs på reklam om en influencer har unga följare.
  • Vad som gäller om ett inlägg på sociala medier består av både reklam och egna åsikter.
  • Hur det sociala ansvaret ser ut i influencer marketing.

Nästa workshop för finansiärer kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö våren 2020. Inbjudan skickas till alla finansiärer.

RO erbjuder vid utbildningar och workshoppar en genomgång av de regler som gäller för reklam, med många exempel från Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON). Det ges även tillfälle att ställa frågor om egen reklam.

Finansiärer har också möjlighet att få en skräddarsydd, företagsanpassad utbildning där RO kommer till företaget för en genomgång av regler och relevanta frågor med många exempel från RO:s och RON:s prövning.

Kontakta [email protected] eller ring 08-662 05 50 vid intresse för mer information.