Utbildning för finansiärer

Behövs en uppdatering om marknadsföringsregler och etisk reklam? Passa på att ta del av våra skräddarsydda utbildningspass om reklamfrågor som är aktuella för er. Kostnadsfritt för dig som finansiär.

På grund av rådande situation har vi tyvärr inte möjlighet att hålla våra årliga worskshops i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däremot gör vi gärna kortare utbildningspass i digital form för dig och dina kollegor, eller på plats hos er med säkert avstånd.

Få en uppdatering i marknadsetiska frågor där vi berör ämnen som är aktuella för er, exempelvis influencer marketing, reklamidentifiering, vilseledande reklam, priserbjudanden, miljöpåståenden, regler för spel och lotterier och diskrimineringsfrågor. Ni bestämmer innehållet. Vi kommer ut till er på plats eller så ses vi digitalt, exempelvis via Zoom eller Microsoft Teams. Kontakta oss så bokar vi in ett möte!

Vägledning innan reklam publiceras
Vi hjälper våra finansiärer med copy advice, vägledning på specifikt kampanjmaterial innan det är publicerat. Vi kan visa på liknande material som prövats, ta upp etiska frågor som konsumenter kan reagera på och vilka regler som aktualiseras i Internationella Handelskammarens regler (ICC:s regler) för reklam och marknadskommunikation.

Hör av dig till [email protected] eller ring oss på 08 662 05 50 för att boka in en utbildning, få copy advice som stöd i din kampanjplanering eller om du har frågor.