logo RO

Beslut

Ärende: 2305-108

Datum: 2023-05-29

Anmäld reklam Tidningsreklam för personbil från Skoda

Annonsör Volkswagen Group Sverige AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen uppmuntrar beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt. Den strider därmed mot artikel 2 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett annonsuppslag som har publicerats i Naturkompaniets tidning ”365”. På vänster sida syns vit text mot en bakgrund av en sjö där en person på en klippa bär på en kajak. Texten ovanför lyder ”Skoda Vision 7S är en rymlig, sjusitsig elektrisk SUV. En konceptbil som banar väg för vårt nya formspråk och vår inriktning mot helt eldrivna och hållbara bilar. Vi vill skapa något för dig med aktiv livsstil som har höga krav på komfort, kvalitet och säkerhet. Läs mer om vår resa mot en elektrifierad och hållbar framtid på skoda.se”. På höger sida syns en bil som står i vattenbrynet och ovanför står texten ”Skoda”.

Reklamen har producerats av Skoda Auto framtagen av reklambyrån NORD DDB Stockholm AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren uppmuntrar reklamen till olagligt beteende. Anmälaren anser att reklamen undergräver män­niskors känsla för vad som är tillåtet enligt allemansrätten och uppmuntrar till handlingar­­, exempelvis att fram­föra motorfordon, som orsakar högt och oåter­kalleligt slitage på naturen.

 

Annonsörens yttrande
Volkswagen Group Sverige AB (annonsören) beklagar att det inträffat. Man konstaterar att den interna kon­trollen brustit inför användning och publicering av reklamen. Annonsören vill inte uppmuntra till att framföra fordon i känsliga miljöer och har därför tagit bort bilden från kommunikation i Sverige.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 2 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nadskommunikation (ICC:s reg­ler) får marknadskommunikation inte uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt för­kas­t­ligt från allmän synpunkt.

Enligt anmälaren undergräver reklamen människors känsla för vad som är tillåtet enligt allemansrätten och uppmuntrar till handlingar som orsakar högt och oåterkalleligt slitage på naturen.

Enligt annonsören vill man inte uppmuntra till att framföra fordon i känsliga miljöer och har därför tagit bort bilden från kommunikation i Sverige.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen visar en bil som står vid vattenbrynet. Enligt terräng­körnings­lagen (1975:1313) är körning med motordrivet fordon i terräng, det vill säga obebyggda områden som inte är vägar, för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk, förbjuden i hela landet. I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns undantag från förbudet i terrängkörningslagen. Dessa undantag innebär bland annat att det är tillåtet att transportera sjuka människor till läkare eller annan sjukvård samt att hämta skjutna djur som björn, vildsvin och älg.

Framställningen ger enligt Reklamombudsmannen inte intryck av att visa en bil som används inom jord- eller skogsbruk eller en sådan situation som är undantagna terrängkörningslagens förbud. Enligt Reklamombuds­man­nen uppmuntrar reklamen till att köra bilen i terräng för att komma nära vattnet. Reklamen uppmuntrar därför olagligt beteende och den strider därmed mot artikel 2 tredje stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman