logo RO

Beslut

Ärende: 2205-92

Datum: 2022-05-30

Anmäld reklam Reklam för kreditinformation från UC

Annonsör UC AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är utformad på ett stötande sätt. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har publicerats på Instagram Stories. Inlägget innehåller en video. Videon visar en man från brösthöjd och uppåt. Han sitter i en vit skjorta och tittar snett nedåt. Runt halsen har han en hängsnara som hänger ned på mannens bröst. Han drar åt snaran. Under mannen står texten ”Fast­nad i skuldfällan?”. Därefter byts texten ut mot texten ”Ta tillbaka kontrollen över din ekonomi”. Ned­an­för följer en rektangulär, orange skylt med texten ”Läs mer om Kreditkollen”. Längst ned finns en klick- och svajpbar knapp med texten ”Läs mer”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälan är reklamen osmaklig eftersom många i samhället har ångest över sin ekonomi.

 

Annonsörens yttrande
UC AB (annonsören) mottog från RO via e-post på eftermiddagen den 4 maj 2022 information om att reklamen hade anmälts såsom stötande. Annonsören tog bort all publicering av reklamen på förmiddagen den 5 maj. Annonsören beklagar att reklamen har använts och har förståelse för anmälarens uppfattning att den kan upp­fattas som stötande. Annonsören beklagar det obehag som anmälaren och andra kan ha upplevt efter att ha tagit del av reklamen. Oavsett RO:s beslut i ärendet kommer reklamen inte att användas igen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt anmälaren är reklamen osmaklig eftersom många i samhället har ångest över sin ekonomi.

Enligt annonsören beklagar man att reklamen har använts och har förståelse för anmälarens uppfattning att den kan uppfattas som stötande. Annonsören beklagar det obehag som anmälaren och andra kan ha upplevt efter att ha tagit del av reklamen. Reklamen har tagits bort.

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen, i vilken en kreditundersökningstjänst marknadsförs, visar en man med en snara runt halsen som han drar åt. Han tittar rakt fram med en dyster blick. Under bilden av mannen står bland annat texten ”Fastnat i skuldfällan?”.

Reklamen illustrerar enligt Reklamombudsmannen betungande skuldsatthet på ett osmakligt sätt genom att visa en man med en snara runt halsen. Framställningen väcker sannolikt ett starkt obehag hos konsumenter i allmän­het. Reklamen är därför stötande och strider därmed mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknads­kommun­ikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman