logo RO

Beslut

Ärende: 2103-70

Datum: 2021-05-17

Anmäld reklam Reklam för tjänst till personbilar från Volkswagen

Annonsör Volkswagen Group Sverige AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är påståenden om App-Connect på voljkswagen.se. Under ”Innovation och teknik” finns information om möjligheten att använda dina smart­phone-appar i bilen. Bland anslutningsmöjligheterna som finns angivna som möjliga att använda i bilen finns Android Auto. Klickar man på texten om appen kommer man till en sida med rubriken ”Android Auto™” och texten ”Tack vare Android Auto™ från Google™ kan du säkert använda lämpliga appar från din smartphone med Android-operativsystem under körning. Att använda Android Auto™ för We Connect-förberedda fordon är nu också en bris med trådlös anslutning för navigationssystemen ”Discover Media” och ”Discover Pro”, samt ”Ready 2 Discover”. Röststyrning låter dig styra allt med Google Voice™, som att spela låtar från Google Play Music™, Pandora eller Spotify. Många flera appar är redan tillgängliga. Mer information hittar du direkt från Google™. Mer om Android Auto™”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom Android Auto via App-Connect i Volkswagen inte fungerar i Sverige. När man klickar sig vidare ser man att modellen ingår men inte Sverige. Anmälaren tycker det är otydligt att ha en webbsida för en produkt/tjänst man inte kan använda i landet.

 

Annonsörens yttrande
Volkswagen Group Sverige AB (annonsören) skriver att Android Auto är en produkt som erbjuds av Google, men som stödjs av infotainmentsystemet i annonsörens bilar. Annonsören har väntat länge på att funktionen ska släppas officiellt av Google på den svenska marknaden, och nu verkar Google äntligen ha släppt funktionen i Sverige. Funktionen har kunnat användas av mer teknikinsatta kunder under en längre tid genom lite tekniska knep i deras telefon.

Då funktionen går ut på att koppla ihop och använda funktioner i mobiltelefonen med bilen så finns vissa sys­­temkrav för att kopplingen ska fungera, dels behöver bilen ha ett infotainmentsystem som stödjer funk­tion­­en men även telefonen behöver stödja funktionen.

Annonsören kommer förtydliga informationen på sin webbsida för att göra det mer transparent vilka bilmodeller som har stöd för funktionen samt hur kunden tar reda på om deras telefon stödjer funktionen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla påstående eller annan framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta i fråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen i detta fall är sannolikt bred, bestående av konsumenter som har eller kan tänka sig att köpa en bil från Volkswagen.

Enligt anmälaren är det vilseledande att annonsören skriver om Android Auto via App-Connect på sin svenska webbsida när produkten/tjänsten inte kan användas i Sverige.

Enligt annonsören har man väntat länge på att funktionen ska släppas officiellt av Google på den svenska marknaden, och nu verkar Google äntligen ha släppt funktionen i Sverige. Funktionen har kunnat användas av mer teknikinsatta kunder under en längre tid genom lite tekniska knep i deras telefon.

Reklamen på volkswagen.se innehåller påståendet ”Tack vare Android Auto™ från Google™ kan du säkert använda lämpliga appar från din smartphone med Android-operativsystem under körning”. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att Android Auto går att använda i annonsörens bilar i Sverige, eftersom det står om tjänsten på svenska på annonsörens svenska webbplats. Annonsörens uppgifter styrker inte att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman