logo RON

Beslut

Ärende: 2102-32

Datum: 2021-05-18

Anmäld reklam Reklam för smink från Makeup Revolution

Annonsör Lyko Online AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

   

 

Reklamen

Den anmälda reklamen består av en produktsida på lyko.se. På sidan syns en produktbild. Bilden visar en palettask med 18 ögonskuggor i olika färger samt en till­hör­an­de pro­duktbeskrivning. Under respektive ögon­skugga i palettasken syns ett namn. Namnen under de 18 respektive ögonskuggorna är Hybrid, Goddess, Dope, Plant, Acapulco, Calm, Huff, Leaf, Bud, Candy Land, Sativa, Cool, Natural, Haze, Mist, Burn, Relax samt Exhale. På färgerna Plant, Leaf, Cool, Natural, Burn och Relax syns ett cannabislöv avbildat i ögonskuggan.

I produktbeskrivningen till hög­er om bilden står överst texten ”Makeup Revolution”, ”Forever Flawless Chilled with Cannabis Sativa” ”175 kr” och därunder ”Det är dags att chilla, Forever Flawless Chilled Palette är här. Denna grönt tonade palett ger bara goda vibbar. Med 18 st jordnära matta, skimrande och pressade glittrande powder shadows. Produkten är fylld med närande cannabis sativa fröolja och har starka byggbara pigment”, ”Vegan and Cruelty Free”, ”Kategori: ögonskugga samt ”Artikelnummer: 1996-339-0001”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören. Produktbilderna är tagna av importören Makeup Revolution.

 

Anmälan

Enligt anmälaren är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar då reklamen gör droganspelningar. Annonsören flirtar öppet med att droger är något kittlande häftigt. Varje ögonskugga har namn med tydliga anspelningar på att ta droger. Huff och Exhale är slang för att exhalera droger. Dope är som substantivform slang för knark/marijuana. I sin verbform är det slang för att ta droger. Haze betyder dimmig, förvirrad på grund av att personen inte är klar i huvudet. ”Sativa” är can­na­bis på latin. Ordet Candy i Candy land är slang för knark och Candy Land är slang för när man är påtänd av droger (man är som i ett annat land). Utsidan av asken är täckt med färgglada haschlöv.

Enligt anmälaren är den här typen av askar, med flera olika färger, en produkt som främst vänder sig till barn och unga som fortfarande provar sig fram med olika färgval. Vuxna köper oftast inte den här typen av stora blandaskar, utan främst ensta­ka färger. Anmälaren har reagerat mot att alla namnval för de enskilda färgerna i asken som Huff, Exhale, Dope, Haze, Sativa, Candy land, är inspirerade av drogbruk. I det sammanhanget as­so­cieras även namn som Burn, Plant, Leaf, Cool, Relax, Calm, uppenbart till droger.

 

Annonsörens yttrande

Lyko Online AB (annonsören) skriver att produkten Makeup Revolution Forever flawless chilled with Cannabis satvia säljs via annonsörens nätbutik. Annonsören tar starkt avstånd från att denna produkt skulle vara mark­nads­förd mot barn.

Gällande hamparten cannabis sativa och användningen av hampablad på produkter och i reklam hänvisar an­nonsören till RON:s beslut i ärende 2002-27.

Annonsören skriver att Läkemedelsverket inte har några invändningar mot ingrediensen hampfröolja, utvunnen ur ovan nämnda industriellt odlade hampa cannabis sativa. Hampfröolja är inte narkotikaklassat. Narkotiska äm­n­en får inte användas i kosmetiska och hygieniska produkter.

Gällande anmälarens argument om namnval av de enskilda färgerna i paletten och vad de kan associeras med anser annonsören att detta är orimligt då det är en allt för bred tolkning och därmed ogrundat. Annonsören hän­visar även till att många produkter inom kosmetiken bär namn med starka adjektiv och lekfulla uttryck.

 

Opinionsnämndens bedömning

Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt artikel 18 i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Enligt anmälaren görs droganspelningar i reklamen genom valet av färgnamn på de olika ögonskuggorna i pal­etten som Huff, Exhale, Dope, Haze, Sativa, Candy land, Burn, Plant, Leaf, Cool, Relax och Calm. Annon­s­ör­en flirtar öppet med att droger är något kittlande häftigt. Reklamen vänder sig enligt anmälaren främst till barn och unga.

Annonsören skriver att man tar starkt avstånd från att produkten skulle vara mark­nads­förd mot barn. Läke­med­els­­verket har inte några invändningar mot ingrediensen hampfröolja. Ingrediensen är inte nar­kot­ikaklassad. Enligt annonsören gör anmälaren en orimlig association gällande namnvalen.  

Opinionsnämnden finner att reklamen varken riktar sig till eller visar barn eller ungdomar. Det krav på särskild aktsamhet som följer av artikel 18 i ICC:s regler ska därmed inte iakttas vid bedömningen av den aktuella re­klamen.

Reklamen, som har publicerats på annonsörens webbplats, består av en pro­duktbild som visar en palettask med 18 ögon­skugg­or samt en till­hör­an­de pro­duktbeskrivning. Under respektive ögonskugga anges färgnamnen Hybrid, Goddess, Dope, Plant, Acapulco, Calm, Huff, Leaf, Bud, Candy Land, Sativa, Cool, Natural, Haze, Mist, Burn, Relax samt Exhale. På färgerna Plant, Leaf, Cool, Natural, Burn och Relax finns ett cannabislöv avbildat. I texten i produktbeskrivningen står bland annat ”Forever Flawless Chilled with Cannabis Sativa”, ”Det är dags att chilla, Forever Flawless Chilled Palette är här”.

Nämnden kan konstatera att reklam­en mark­­­nadsför smink som påstås innehålla fröolja från växten cannabis sativa. Nämnd­en finner att de ovan nämnda färgnamnen respektive texterna i produktbeskrivningen tillsammans med det avbildade cannabislövet skapar tydliga associationer till den narkotikaklassade drogen canna­bis samt förmedlar en positiv bild av drogen. Detta innebär att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Tobias Eidem, Anna Lidström, Patrik Löfberg, Linda Sjö, Frida Stjernholm, Axel Tandberg, Elias Vieglins och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck