logo RO

Beslut

Ärende: 1906-138

Datum: 2019-09-03

Anmäld reklam Reklam för träning hos Fitness24Seven

Annonsör Fitness24Seven AB

Anmälare Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen innehåller vilseledande användning av termen ”gratis”. Den strider därmed mot artikel 7 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat Facebookinlägg från Fitness24Seven. Inlägget består av bild och text. Bilden visar en kvinna som bär en medicinboll. På bilden står texten ”Free workout all summer” i stor vit text. ”Summer” är understruket med gul färg. Längst ner i bilden syns annonsörens logotyp. I inläggets text står det ”Du behöver inte vänta till hösten – kom i form redan nu. Bli medlem hos oss och träna helt gratis fram till den 15 augusti. Vi ses på något av våra 232 gym!”. Under bilden står texten ”Gratis träning hela sommaren tillsammans” med den mindre texten ”Erbjudandet gäller fram till den 30 juni” samt den klickbara länken ”Köp nu”.

När mottagaren klickar på ”Köp nu” länkas denne till annonsörens webbplats. På webbplatsen står rubriken ”Fri träning fram till 15 augusti” följt av texten ”just nu tränar alla nya medlemmar helt gratis fram till den 15 augusti. Träna obegränsat på våra 244 gym – perfekt för dig som ska ut och resa. Erbjudandet gäller tills den 30 juni.”. Under texten följer en länk till annonsörens ”Bestämmelser och villkor”. Längst ner på webbsidan kan konsumenten välja på vilket gym medlemskortet ska hämtas ut på och därtill finns en rektangulär knapp på vilken det står ”Till webbshoppen”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är träningen inte är gratis utan kostar en startavgift samt minst två månaders uppsägningstid.

Annonsörens yttrande
Fitness24Seven AB (annonsören) är en gymkedja med över 240 anläggningar i sex olika länder. Medlemmarna har tillgång till samtliga gym med ett och samma kort och kan antingen lösa årskort eller betala månadsvis via autogiro som löper tillsvidare med två månaders uppsägningstid. Den sistnämnda medlemsformen är vanligast bland medlemmarna.

Den 10 juni 2019 kl.10:00 publicerades en reklamkampanj på sociala medier vars budskap var att nya medlemmar fick träna utan att debiteras månadsavgift fram till den 15 augusti. I praktiken innebär en sådan kampanj att medlemmen betalar en startavgift vid inskrivningen, varpå medlemmen inte debiteras för månadsavgiften förrän med start den 15 augusti.

Anmälaren har anmärkt att det inte framgått att startavgift tillkommer samt att det därmed inte varit korrekt att i reklamen ange att man kunnat träna gratis under sommaren.

Av ett olyckligt förbiseende hade reklamkampanjen inte korrekturlästs innan publicering, varför det inte framgick att startavgift tillkommer vid inskrivningen. Under eftermiddagen den 12 juni upptäckte marknadsavdelningen otydligheten, varpå reklamkampanjen återkallades omedelbart. Annonsören publicerade därefter en liknande kampanj med förtydligande om att startavgift tillkommer samt att ordet ”gratis” plockades bort. Annonsören hade därmed inte för avsikt att den anmälda reklamen skulle publiceras över huvud taget och utöver att reklamen förtydligats enligt ovan har annonsören även stärkt sina rutiner för att liknande händelser inte ska kunna inträffa i framtiden

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 7 i ICC:s regler får termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” med flera endast användas när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priserna på huvudprodukten inte höjts för att helt eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, men hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar både yngre som äldre konsumenter som tränar eller kan tänka sig att prova på att träna.

Enligt anmälaren är träningen inte gratis utan kostar en startavgift samt minst två månaders uppsägningstid. Enligt annonsören berodde det på en felskrivning att det inte framgick att en startavgift tillkommer vid inskrivningen. Annonsören publicerade därefter en liknande kampanj med förtydligande om att startavgift tillkommer samt att ordet ”gratis” plockades bort.

Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar påståendet i Facebookinlägget ”Bli medlem hos oss och träna helt gratis fram till den 15 augusti.” som att annonsören erbjuder gratis träning fram till mitten på augusti. Reklamombudsmannen konstaterar att erbjudandet förutsätter att konsumenten betalar en startavgift à 249 kronor vilket inte framgår av reklamen samt att abonnemanget har två månaders uppsägningstid (enligt annonsörens webbplats är månadsavgiften 199 kronor för studenter och pensionärer och 229 kronor för övriga). Reklamombudsmannen finner därmed att reklamen är vilseledande. Det vilseledande intrycket neutraliseras inte av det faktum att meningen inleds med texten ”Bli medlem…” liksom att konsumenten längst ner, till höger i inlägget, kan klicka på en ”Köp nu”-länk. Reklamen innehåller därför en vilseledande användning av ordet ”gratis” och strider därmed mot artikel 7 i ICC:s regler.


Elisabeth Trotzig
reklamombudsman