Om intressebaserad reklam 

Intressebaserad marknadsföring på internet, IBA (Interest-Based Advertising), är reklam baserad på insamling av uppgifter om användares surfande på olika webbplatser på en viss enhet (dator, smartphone, läsplatta med mera). Reklamen baseras på cookies som sätts i din webbläsare från sajter som du surfar på.

För mer information om IBA se www.youronlinechoices.eu

IBA görs av annonsörer och annonsnätverk för att nå rätt målgrupp. I Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) kapitel C finns onlineregler för IBA. Reklamombudsmannen tillämpar dessa regler vid prövning av IBA.

Krav på information om IBA

Det ska tydligt framgå om du får se reklam på grund av ditt tidigare surfande på nätet. Denna symbol (Ad Choices Icon) ska visas på banners som du får se till följd av IBA:

 

Om du klickar på symbolen ska du komma till information som förklarar varför symbolen visas samt möjlighet att tacka nej till IBA.

Långt ifrån all reklam på nätet visas på grund av ditt tidigare surfande, och sådan reklam behöver därför inte märkas med symbolen.

IBA till barn 

IBA-segment får inte skapas för målgrupper bestående av barn som är tolv år eller yngre. 

IBA baserat på känsliga uppgifter

I allmänhet ska företag inte skapa eller använda IBA-segment på basis av känsliga uppgifter. De som avser att utnyttja sådana uppgifter, så som de definieras i tillämplig lag, ska inhämta webbanvändares samtycke innan IBA utförs med hjälp av uppgifterna. Exempel på känsliga uppgifter är uppgifter sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse och uppgifter om hälsa.

Checklista för att reglera vilken IBA du får