logo RO

Decision

Case: 2101-02

Date: 2021-02-09

Advertising Reklamfilm för det receptfria läkemedlet Alvedon

Advertiser GlaxoSmithKline AB

Complainant Sju privatpersoner


Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 12 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4, TV4 Play och Kanal 5. Reklamen inleds med en scen där en flicka sitter i sin mammas knä på sängen i ett sovrum. Mamman harklar sig och snörvlar till och säger ”Det blir nog bara du och mormor idag”. Flickan ser ledsen ut. I nästa sekvens ses flickan stå på en scen och spela flöjt på en skoluppvisning. Medan flickan spelar öppnas dörren längst bak i lokalen och mamman kommer in i rummet och sätter sig på en stol som står vid väggen precis innanför dörren. Flickan lyser upp när hon får syn på mamman. En speakerröst säger ”Kom ihåg! Vila, vätska och kärlek vid värk och feber… och kanske en Alvedon eller två”. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Enligt anmälarna är reklamen utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Samtliga anmälare har reagerat mot att annonsören, trots rådande coronapandemi och mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, i reklamen uppmanar en person att ta Alvedon och sedan visar att personen vistas bland folk trots att personen är uppenbart sjuk med bland annat feber. 

 

Annonsörens yttrande
GlaxoSmithKline AB (annonsören) kan inte annat än att beklaga det inträffade och det är ytterst olyckligt att filmen har visats under rådande omständigheter. Då annonsören själv anser att innehållet inte är lämpligt i dessa tider bestämde annonsören att plocka bort filmen redan i februari 2020 när annonsören fick den första initiala informationen om Covid 19. Annonsören valde även att ta bort all kommunikation i samtliga kanaler under de kommande sex månader. 

Under hösten 2020 valde annonsören att gå live på tv igen med en annan reklamfilm som har ett budskap som är i linje med rådande riktlinjer. Denna film avslutade året och var även bokad vecka 1-2 2021. Tyvärr så har det skett ett misstag när filmen skulle laddas upp vilket har lett till att den gamla filmen från vecka 1-2 2020 har visats i stället för den korrekta filmen. Så fort misstaget upptäcktes togs filmen omedelbart ned. Den laddades upp på TV4 måndagen den 4 januari och plockades ned igen onsdagen den 6 januari. På Play, DNS och Nent släpade nedsläckningen med några dagar innan annonsören var helt off-line. 

Annonsören har full förståelse för att anmälarna har reagerat på detta och det är mycket tråkigt att detta har inträffat. Annonsören agerade så fort misstaget upptäcktes och annonsörens syfte har inte varit att sprida missvisande information eller att skapa oro. Annonsören har sett över sina interna rutiner för att liknande misstag inte ska komma att ske igen i framtiden. Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt anmälarna är det olämpligt att i reklamen visa en person som är uppenbart sjuk, och som uppmanas ta en smärtlindrande och febernedsättande tablett, för att sedan vistas bland andra människor.  

Enligt annonsören är innehållet i reklamfilmen olämpligt i dessa tider. Det var det ett misstag att reklamfilmen visades under första veckan i januari 2021. Så fort misstaget upptäcktes åtgärdade annonsören det inträffade och såg över sina interna rutiner för att undvika liknande misstag. 

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamfilmen visar en person som är uppenbart hostig och förkyld men som ändå vistas i en lokal med många människor. Mot bakgrund av att speakerrösten säger ”Kom ihåg! Vila, vätska och kärlek vid värk och feber… och kanske en Alvedon eller två” finner Reklamombudsmannen att reklamen ger intryck av att det går bra att vistas bland andra människor efter att ha vilat, druckit ordentligt och tagit en smärtlindrande och febernedsättande tablett. Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen har visats under pågående coronapandemi och kommunicerar ett budskap som är i rak motsats till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma om man känner sig sjuk. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att reklamen inte är utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman