Decision

Case: 1406-147

Date: 2014-10-02

logo RON

Advertising Reklamfilm för personbilen Volkswagen Passat Alltrack

Advertiser Volkswagen Sverige AB

Complainant Privatperson


Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamfilmen inte visar en situation där gällande säkerhets­normer åsidosatts. Den strider därmed inte mot artikel 17 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av en cirka 45 sekunder lång reklamfilm. I filmen får man följa en pappa och dennes dotter som ser ut att vara i åldern runt sju till tio år. Filmen inleds med att pappan och dottern bär på några plankor och går mot en bil. I nästa scen syns hur pappan lyfter upp dottern mot den öppna bakluckan så att hon kan stänga den. De sätter sig i bilen som fortfarande står stilla och pappan ler mot dottern. Man får därefter se hur dottern drar i växelspaken som hör till en automatväxellåda. Hon tittar på pappan och skrattar och sedan ser man hur de åker iväg i bilen. Därefter visas scener när bilen kör genom olika miljöer. Till sist kommer de fram till ett hus där både dottern och pappan börjar bygga på olika saker. Dottern somnar och pappan bär in henne för att sedan avsluta det hon byggde på. I nästa scen är det morgon och dottern går ner för trappan från huset och får syn på pap­pan som har gjort klart en vit lådbil. De ler mot varandra och pappan skjuter på dottern i lådbilen. Den riktiga bilen visas igen tillsammans med texterna ”Passat Alltrack 4motion” och ”Anpassad för svensk sommar”. Filmen avslutas med Volkswagens logotyp tillsammans med en payoff.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Anmälaren skriver att reklamen visar hur dottern använder växelspaken och pappan ler uppmuntrande. Det är mycket fel att visa hur ett barn kan växla i bilen och dessutom visar den vuxne i reklamen att detta är något positivt. Olyckor händer så lätt ändå, att det är onödigt att ge barnen fler idéer.

 

Annonsörens yttrande
Annonsören skriver i huvudsak att reklamfilmen visar en positiv relation mellan far och dotter där de har ett gemensamt projekt under sommarledigheten. Dottern är mycket stolt över båda sin pappa och den bil familjen använder. Hon vill gärna ha en likadan bil, vilket hon i slutet av filmen får i form av en lådbil.

I en scen i filmen ska far och dotter åka från brädgården till hemmet och sätter sig i bilen. Pappa sitter i förar­sätet och dottern i passagerarsätet (båda med bilbälte givetvis). Pappan vill uppmuntra dotterns bilintresse och tar sig därför tid att lära henne hur en växel läggs i. Det visas genom att flickan får flytta växel­spa­ken till körläge för att starta hemfärden. Dottern är stolt över förtroendet.

Bilen som marknadsförs är utrustad med en typ av automatväxellåda, så kallad DSG-låda, och innan växeln kan läggas i, måste föraren tryck ned bromspedalen. Det innebär att ingen annan person i bilen än föraren kan på­ver­­ka om en växel läggs i eller inte. Dottern i passagerarsätet kan alltså inte själv lägga i en växel och få bilen att rulla. Det föreligger därmed ingen trafikfara.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 17 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommuni­ka­tion (ICC:s regler) får reklam inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt, inne­hålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts.

Enligt artikel 18 första stycket i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar.

Enligt ICC:s regler ska reklam bedömas med utgångspunkt från hur framställningen är ägnad att påverka genom­­snittskonsumenten med hänsyn tagen till det medium som används.

Opinionsnämnden konstaterar att scenen då flickan drar i växelspaken är mycket kort och att bilen står stilla då hon gör det. Nämnden finner därför att scenen inte kan anses inne­hålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande säkerhetsnormer åsidosatts. Reklamen strider därför inte mot artikel 17 andra stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Birgitta Bosell-Biström, Peter Cederholm, Susanna Eneteg, Harriet Gillberg, Thelma Kimsjö, Jonas Linnér, Christina Nylander, Adam Svensson, Axel Tandberg och Irene Wanland.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren