Complaints form

Reklamombudsmannens complaints form, in Swedish only.

 • Laglighet
 • Socialt ansvar
 • Stötande
 • Säljfrämjande åtgärder
 • Miljö
 • Diskriminering (kön, religion, etnicitet, ålder, nationell härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning)
 • Erbjudandevillkor
 • Goda seder
 • Utnyttja brist på erfarenhet
 • Presentation
 • Hederlighet
 • Överse med våld/olagligt/förkastligt beteende
 • Spela på rädsla, utnyttja olycka eller lidande
 • Vilseledande
 • Reklamidentifiering
 • Avsändare
 • Gratis och garanti
 • Jämförelse
 • Vädja till övertro eller vidskepelse
 • Misskrediterande
 • Intyg och rekommendation
 • Åberopa person
 • Renommésnyltning
 • Reklamefterbildning
 • Säkerhet och hälsa
 • Barn
 • Personuppgifter
 • Obeställda produkter och dolda kostnader
 • Miljömässigt uppträdande