Beslut

Ärende 1905-114
2019-08-27Anmäld reklam Reklam för hudvårdsprodukter från Weleda

Annonsör Weleda Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Ärendet kan inte utredas tillfredsställande inom ramen för prövningen hos Reklamombudsmannens opinionsnämnd varför anmälan avvisas.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett påstående som har publicerats på Weledas webbplats. Texten inleds med frågan ”Vad är Weleda?”. Under rubriken står sedan ”100% naturliga produkter sedan 1921”. Därefter följer sju rubriker med tillhörande text. Den första rubriken lyder ”Upptäck kraften från naturen” och följs av texten ”Weleda har sedan starten 1921 tagit fram produkter som stimulerar kroppens egna läkande krafter. Den bakomliggande tanken hos Weleda är att naturen innehåller substanser och processer som kan hjälpa oss människor att skydda och vårda huden naturligt.”. Därefter följer rubriken ”Näringstätt innehåll” och texten ”För bästa kvalitet lägger vi stort fokus på våra råvaror. Omkring 80 procent av innehållet kommer från ekologiskt eller biodynamiskt jordbruk samt kontrollerad insamling av vilda växter. Alla produkter är baserade enbart på naturliga substanser – konstgjorda konserveringsmedel och färgämnen undviks konsekvent. Vi hittar varje växt unika egenskaper som på olika sätt kan hjälpa huden att återfå sin fulla kraft.”. Därefter följer rubrikerna ”Långsiktiga samarbeten”, ”Vilka är Weleda?”, ”Hållbarhet på Weleda”, ”Naturlig skönhet” och ”Vår bakgrund” med tillhörande text.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då annonsören hävdar att deras produkter är naturliga till 100 procent när så inte är fallet. Anmälaren har i mejlkontakt med annonsören frågat om produktingrediensen kiseldioxid är syntetiskt framställd eller naturlig. Annonsören svarade "syntetiskt" av skälen att den naturliga inte uppfyller certifieringsorganet Natrues krav. En hudvårdsprodukt som innehåller kiseldioxid är deras "Calendula Bath" avsedd för babyvård.

Annonsörens yttrande
Enligt Weleda Sverige AB (annonsören) är deras produkter till 100 procent naturliga och ekologiska enligt det oberoende globalt erkända certifieringsorganet Natrue. Produkterna innehåller inga GMO-ingredienser, mineraloljor, silikoner eller parabener. För att underlätta för konsumenten har annonsören på sin hemsida valt att skriva ”100 % naturligt innehåll”, mot bakgrund av Natrues certifiering av annonsörens produkter. Det i anmälan aktuella ämnet kiseldioxid är ett naturligt derivat som är framställt på syntetisk väg och är tillåtet att använda enligt Natrues certifieringskrav för naturliga hudvårdsprodukter.

Opinionsnämndens bedömning
Opinionsnämndens uppgift är att inom ramen för Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation verka för att all kommersiell marknadsföring är förenlig med god marknadsföringsetik. Nämnden prövar anmälningar inom ramen för självreglering. Det innebär vissa begränsningar i prövningen bland annat genom att muntlig bevisning inte kan tas upp och att kommunikation under handläggningen inte sker mellan anmälaren och annonsören för att belysa tvistefrågorna. Syftet med prövningen inom ramen för självreglering är i stället att tillhandhålla effektiva, praktiska och flexibla lösningar.

Nämnden konstaterar att det ifrågasatta påståendet aktualiserar en fråga av komplicerad karaktär. För att utreda frågan tillfredställande kan det antas att omfattande bevisning, inklusive expertutlåtanden, skulle behövas. Nämnden anser att frågeställningen i ärendet därför inte kan ges en tillfredställande belysning inom ramen för självreglering. Den fråga som här är aktuell, prövas alltså lämpligast av annat organ, varför anmälan avvisas.

 

 

Mikael Pauli
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Patrik Löfberg, Mats Rönne, Göran Segeholm och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck