Beslut

Ärende 1803-59
2018-06-14Anmäld reklam Radioreklam för sexleksaker från Vuxen.se

Annonsör Purefun Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att radioreklamen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång radioreklam som har sänts i Guldkanalen. En ung, kvinnlig röst sjunger ”Tack för i natt och tack för i går. Visst jag känner mig matt och jag har rufsigt hår. Det du gör med mig när du rör vid mig får mig känna mig… vuxen! Jag känner mig vuxen. Vuxen. Jag känner mig vuxen. Vuxen. Vuxen.se”. Sedan säger en kvinnlig speakerröst ”Köp dina vuxensaker på vuxen.se”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren låter det som det är en väldigt ung flicka som sjunger, inte en vuxen kvinna. Anmälaren har reagerat på att hon sjunger "Det du gör med mig får mig att känna mig vuxen". Anmälaren undrar om hon inte redan är en vuxen kvinna. Det känns kränkande och olustigt. Det låter som att det är ett barn under 18 år som sjunger om hur det är att känna sig vuxen.

 

Annonsörens yttrande
Purefun Group AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Opinionsnämnden konstaterar att radioreklamen marknadsför sexleksaker. Det finns inte några lagar eller andra regler som inskränker hur sexleksaker får marknadsföras. Kvinnan i reklamen sjunger bland annat ”Det du gör med mig när du rör vid mig får mig känna mig… vuxen” för att sedan upprepa att hon känner sig vuxen. Enligt anmälaren tillhör rösten en väldigt ung flicka och det är enligt anmälaren olustigt att hon sjunger om att kän­na sig vuxen. Nämnden konstaterar dock att det framgår av reklamen att webbplatsen som marknadsförs heter just Vuxen.se och att det därför är tydligt att reklamen är en anspelning på detta namn.

Vidare finner nämnden att rösten i reklamen visserligen förefaller tillhöra en ung kvinna, men att det inte går att slå fast att hon är ett barn. Mot denna bakgrund finner nämnden att radioreklamen inte är stötande och den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Mikael Pauli

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Christina Knight, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Inger Skalse och Helena Westin.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander