Beslut

Ärende 1801-04
2018-02-21Anmäld reklam Stortavla med reklam för sexleksaker från Vuxen.se

Annonsör Purefun Group AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en tre sekunder lång film på en elektronisk stortavla på Stadshusgatan i Uppsala. I filmen visas tre kvinnor klädda i bikini. Kvinnorna visas från låren och uppåt. De står på en strand med upp­sträckta arm­ar och hoppar eller dansar. Texten "Vuxen.se Våra kunder har bättre sex än grannarna" i versal, vit text syns framför kvinnorna. I övre, vänstra syns annonsörens logotyp

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen sexistisk. Även om vuxen.se är en sexleksakssajt, ger det dem inte frikort till att publicera sexist­iskt reklam som objektifierar kvinnor. Det finns inget sammanhang till vad kvinnorna gör i rek­lamen. De bara står i bakgrunden och hoppar så att brösten flyger.

 

Annonsörens yttrande
Purefun Group AB (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Enligt praxis anses reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande vara könsdiskriminerande (objektifierande reklam).

Enligt praxis anses det vara kränkande när en kvinna eller en man framställs som ett sexobjekt utan någon koppling till den marknadsförda produkten. Utformningen av reklamen, till exempel val av klädsel, modell, poser och miljöer, påverkar bedömningen.

Opinionsnämnden finner att kvinnorna genom klädsel och poser framställs som sexobjekt. Framställ­ningen av kvinnorna som sexobjekt har ingen koppling till de marknadsförda produkterna sexleksaker. Nämnden konsta­terar att reklamen har visats på stortavla i offentlig miljö där den kan ses av alla som vistas på platsen. Fram­ställningen är därför sammantaget kränkande för kvinnor i allmänhet. Reklamen är därför könsdiskriminer­ande och strider därmed mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig