Beslut

Ärende 1511-211
2015-12-10Anmäld reklam Reklamfilm för casino från Vinnarum Casino

Annonsör Evoke Gaming Ltd

Anmälare Privatpersoner (sex)

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är stötande eller brister i socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamfilm som har visats på TV6 och TV8. Filmen inleds med ett äldre och ett yng­re par vid ett matbord, där den yngre kvinnan ska flambera en rätt som då slår upp i stora lågor. Kvinnan sjunger ”Jag skulle impa på min svärmor, det slutade sådär”. Sedan visas hur alla fyra står utanför ett hus in­svepta i filtar medan brandmän släcker branden. Den yngre kvinnan spelar på Vinnarum nät­casino på sin mobil. Hon vinner och hoppar runt i glädje. Hennes man och svärföräldrarna ser skeptiskt på henne. Hon sjunger ”Nu spelar jag på Vinnarum, så en vinnare jag är. Det är min tur idag, tralalala.” En brandman sjunger bland annat ”Det är din tur idag, hurra, hurra, hurra!” medan den unga kvinnan dansar runt. Filmen avslutas med att en man­lig speakerröst säger ”Är det din tur idag? Välkommen till vinnarum.com” samtidigt som texten ”Är det din tur idag?” visas.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälningarna
Tre anmälare anser att reklamen är stötande. En av dessa anmälare skriver att reklamen är oerhört osmaklig och sårande för den person som har fått sitt hus nerbränt. En annan anmälare skriver att allvarliga olyckor inte är något att skämta om. Den tredje av dessa anmälare tycker att reklamen visar att framkallande av fara är okej och hur kan man se en brand som att det är tur.

En anmälare finner det osmakligt och stötande att göra reklam kopplad till olyckor, samt att förknippa rädd­ningstjänsten med ett nätcasino. Anmälare säger också att påståendet att det är någons tur idag, inte känns korrekt i samman­hanget.

En annan anmälare tycker att reklamen är stötande dels för att den anspelar på en mycket tragisk händelse som en brand är, dels att man får tur genom att spela på Vinnarum. Det är en rent stötande reklam och den ger sken av att det är lätt vinna på just deras casino.

En anmälare påtalar formuleringen "Det är min tur idag" och anser att formuleringen lätt kan påverka människor som är spelberoende eller någon som har lätt för att bli påverkad. Valet av text är också missvisande då det inte nödvändigtvis är just min tur att vinna på casino idag. 

 

Annonsörens yttrande
Annonsören yttrar i huvudsak att de inte anser att reklamen ger upphov till de associationer som beskrivs i anmälningarna. Avsikten är naturligtvis inte att såra människor som fått sina hem nedbrända. Reklamfilmen är avsedd att använda humor, överdrifter och ironiseringar över en situation som är oturlig för huvudkaraktären i filmen, och därigenom förstärka budskapet att slumpen kan styra och att man kan ha tur att vinna på annons­örens casino.

Annonsören anser att målgruppens genomsnittskonsument och större delen av allmänheten inte uppfattar reklamen som stötande utan förstår att reklamen använder humor i en överdriven situation för att få fram budskapet om tur och otur till mottagarna. Det är uppenbart att anmälarna anser att reklamfilmen gestaltar en situation som de själva inte skulle skämta om. Det innebär dock inte att reklamfilmen passerar gränsen för vad som är godtagbart enligt ICC:s regler. Annonsören har velat förmedla en skämtsam och överdriven situation, som inte kan anses verklighetstrogen. Annonsören beklagar anmälarnas uppfattning av reklamen och kommer närmare se över sina reklamer i framtiden.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte utformas på ett stötande sätt.

Enligt artikel 1 andra stycket ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt ansvar.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka genomsnittskonsumenten i målgruppen, med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen här kan antas vara tv-tittare i allmänhet.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Opinionsnämnden konstaterar i frågan om reklamen är stötande att reklamfilmen i och för sig har en lättsam och skämtsam inställning till en allvarlig händelse, men att reklamen är klart absurd och orealistisk. Mot denna bak­grund finner nämnden att en genomsnittskonsumet inte uppfattar reklamfilmen som stötande i reglernas men­ing. Den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

Nästa fråga är om reklamen kan påverka människor med spelproblematik att vilja spela hos annonsören. På­stå­endena i reklamen ”Det är min tur idag”, ”Det är din tur idag” och ”Är det din tur idag?” är enligt nämnden inte sådana att en genomsnittskonsument uppfattar dem som att en garanterad vinst utlovas eller en antydan om att något annat än slumpen är avgörande. Mot bakgrund av detta finner nämnden inte att reklamen har utformats utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Antonina Bakardieva-Engelbrekt, Thelma Kimsjö, Jonas Linnér, Stefan Melesko, Christina Nylander, Irene Wanland och Malou Örner.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Modig

Reklamfilm

Get Flash to see this player.