Beslut

Ärende 1810-166
2018-11-21Anmäld reklam Banner för bilförsäljning hos viköperdinbil.se

Annonsör VKDB Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som visats på jnytt.se. Bilden visar två män, som står framför en bil och tar varandra i hand efter vad som ser ut att vara en avslutad bilaffär. Ovanför bilden står det ”Sista chansen – Ditt pris är bara giltigt i 24 timmar till.” i vit text mot blå bakgrund. Under bilden står det ”Boka tid nu!” och under den texten syns annonsörens logotyp.

Reklamen har producerats internt hos annonsören.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen uppenbart osann då samma annons dyker upp dag efter dag. Efter det att anmäl­ar­en varit inne på annonsörens webbplats och gjort en värdering av sin bil, ser anmälaren dagligen reklam från företaget med texten "Sista chansen - Ditt pris är bara giltigt i 24 timmar till.". Anmälaren har reagerat på att annonsören påstår att anmälarens pris bara gäller i 24 timmar och att det är en uppenbar osanning för att locka svaga kunder till snabb affär.

 

Annonsörens yttrande
Enligt annonsören (VKDB Sverige AB) ska bannern endast användas i de fall där kunder som gjort en online­värdering har varit på väg att gå över den tidsgräns som är giltig för själva onlinevärderingen. Annonsören menar att det som har skett antagligen är att kunden gjort mer än en onlinevärdering och att bannern därför visats mer än en gång då respektive onlinevärdering har olika giltighetstider. Annonsören menar att det också kan ha blivit något fel i kedjan som gjort att bannern visats felaktigt.  Enligt annonsören har det inte varit meningen att missleda genom kommunikationen. Annonsören är ledsen att kunden har uppfattat det på det viset. Annonsören kommer se över vad de kan ändra i utformningen av mark­nads­föringen för att undvika att detta sker igen.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­­ställ­ning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens värde och det totala pris som faktiskt ska betalas.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande eftersom samma annons dyker upp dag efter dag. Annonsören yttrar att bannern endast ska användas när kunder som gjort en onlinevärdering har varit på väg att gå över tids­gränsen som är giltig för själva onlinevärderingen men att det kan ha blivit något fel i kedjan som gjort att bannern visats felaktigt.

Reklamombudsmannen finner att texten "Sista chansen – Ditt pris är bara giltigt i 24 timmar till" ger intryck av att erbjudandet enbart gäller i 24 timmar. Reklamombudsmannen har ingen anledning att ifrågasätta anmälar­ens uppgifter att annonsen har visats under flera dagar. Annonsörens uppgifter styrker inte påståendet i bannern. Reklamen är därför vilse­ledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman