Beslut

Ärende 1808-129
2018-09-18Anmäld reklam Reklamfilm för Videoslots Casino

Annonsör Videoslots Ltd

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamfilmen inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Inter­na­tionella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en reklamfilm som visats på TV10. Filmen visar två män som går på en stadsgata. Den ena håller i en mobiltelefon. Den andra mannen säger ”Men vadå världens största casino? Men hur stort? Är det så stort att det skymmer solen?”. Bakom männen hörs ett mullrande ljud och en enorm skyskrapa växer upp ur marken. Skyskrapan växer upp i himlen och sedan visas en bild på jordklotet från rymden där skyskrapan har vuxit upp ut i rymden. ”Det borde ju synas från rymden” säger mannen. En satellit svävar in från vänster i bilen, studsar till mot skyskrapan med en metallisk duns och snurrar vidare åt höger.

”Vad snackar du om, det är ju online” säger den första mannen och håller fram sin mobil. Reklamfilmen avslutas med en närbild på mobilen med en casinowebbsida synlig på displayen, samt annonsörens webbadress.

Uppgift saknas om vem som har producerat reklamfilmen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren kommer ett flygplan och flyger rakt in i skyskrapan. Anmälaren tycker det är mycket smaklöst med tanke på vad som hände 11 september.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas utifrån hur den uppfattas av genomsnittskonsumenten, med hänsyn tagen till det medium som använts.

Reklamombudsmannen finner att det är tydligt att det föremål som studsar mot skyskrapan är en satellit, särskilt då det är en fantasi-sekvens där skyskrapan visas befinna sig långt utanför jordklotets yta. Det visas ingen våldsam krasch eller att skyskrapan på något sätt påverkas eller går sönder. Reklamombudsmannen finner därför att en genom­snitts­konsument inte uppfattar reklamen på det sätt som anmälaren menar. Reklamen är därför inte stötande och strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman