Beslut

Ärende 1812-216
2019-01-22Anmäld reklam Instagram-inlägg med reklam för hamburgare från Tugg Burgers

Annonsör Tugg Burger Holding AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett inlägg som har publicerats på Tugg Burgers Instagramkonto ”tuggburgers”. Inlägget består av bild och text. Bilden visar en hamburgare. Texten inleds med orden ”Hello Helsingborg!” i versaler. Därefter följer ”Exklusivt på Tugg Burgers i Helsingborg kommer vi resterande fredagar från kl 16 och lördagar från kl 12 i december att servera ett limiterat antal burgare på svensk wagyu från Bjursunds gård i Östergötland. Bjursund är ensamma om att föda upp och sälja 100 % fullbloodswagyu på den svenska mark­naden. Smakerna i burgaren kommer fokusera kring köttet och b.la. inkludera vitlöksmajonnäs, gruyére samt stekt lök. Vi kommer sälja ca 60 burgare per dag, det är först till kvarn som gäller! (Hamburgaremoji) (Svart hjärtat) #tuggburgers”

Reklamen har producerats av iWagyu AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande då annonsören påstår att de är ensamma på marknaden med svenskt wagyu. Enligt anmälaren stämmer inte påståendet.

 

Annonsörens yttrande
Tugg Burger Holdning AB (annonsören) har erhållit underlag för texten från sin underleverantör och menar att de inte haft anledning att betvivla innehållet. Enligt annonsören har det vid kontroll med underleverantören visat sig att meningen, för att dess innehåll ska bli otvivelaktigt korrekt, behöver förtydligas. Enligt annonsören har de valt att ta bort meningen i sin helhet, detta för att inga fler missförstånd skall uppstå. Annonsören anser att ärendet handlar om ett missförstånd och texten togs bort snarast efter RO:s påtalande. Vidare har annonsören inte granskat sanningshalten i anmälarens bilagda Instagram-bild utan nöjer sig med att korrigera sin egen text.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram­ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna fram­lägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Enligt artikel 23 i ICC:s regler har annonsören det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna överträtts.

Anmälaren menar att annonsören felaktigt utger sig för att de köper wagyukött från en leverantör som är ensam på den svenska marknaden med att föda upp och sälja 100 % fullblodswagyu. Enligt annonsören har det visat sig att meningen behöver förtydligas och de har därför valt att ta bort meningen i sin helhet.

Reklamombudsmannen finner att reklamen ger en genomsnittskonsument intryck av att Bjursund är ensamma om att föda upp och sälja 100% fullbloodswagyu i Sverige. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Påståendet är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman