Beslut

Ärende 1711-241
2018-02-21Anmäld reklam Direktreklam för avfallshämtning genom appen Tiptapp

Annonsör Tiptapp AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att direktreklamen inte uppfyller kraven på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av ett blad som har delats ut i brevlådan som direktreklam till boende i ett bostadshus i Stockholm. Bladet är ett vitt A4-ark och överst står i stor, fet, understruken text ”Nu får det vara nog!!!” överstruket med gult. Därunder står i något mindre text ”Vi har precis fått reda på att nya, galna regler gäller för grovsopor och skräp här i området! Bland annat omöjligt att göra sig av med trasiga möbler som är över 5 år gamla??!! Reglerna började gälla 1/11… Gå in på nyariktlinjer.se och se själva!!! Eller ring mig på 076-705 77 20 så berättar jag mer! /Lena”. Delar av texten är understruken. På baksidan av bladet står längst ned, i mycket liten, ljusgrå text, ”Tiptapp AB följt av adress och hänvisning till tipptapp.se”.

Reklamen har producerats av DPLA Labs AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande och upprörande då den är utformad som om en granne skrivit ut den själv och att meddelandet endast riktas till anmälaren och dennes grannar, när det egentligen är företagsreklam.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Tipptapp AB (annonsören) är detta en klassisk tvåstegskampanj vars första hälft syftar till att väcka folks intresse. Lappen är övertydligt humoristiskt formulerad för att inte väcka anstöt eller för att ej förväxlas med en “riktigt” lapp från en granne. Avsändare med företagsinformation finns på baksidan av lappen. I del två av kam­panjen presenteras avsändare och det blir än tydligare att det inte rör sig om någon “riktigt” grannlapp. För de som söker denna ytterligare bekräftelse finns både en webbadress och ett telefonnummer att ringa. På webb­sidan, och på telefonsvararen man kommer till genom telefonnumret, berättar annonsören om Tiptapp och hur man kan få hjälp genom appen samt om ett erbjudande till de som ville testa att använda appen. Det är alltså inte ett nytt utskick. Denna typ av överraskande reklamdramaturgi syftar till att skapa engagemang och skratt. Det är självklart beklagligt att anmälaren inte uppfattat dessa aspekter. Kampanjen är avslutad.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam och annan marknadskommunikation vara lätt att identifiera som sådan. Vid användningen av ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material, ska reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är.

Kravet på reklamidentifiering inne­bär att all marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om mark­nadsför­ing. Det finns i och för sig inget generellt krav på att reklam måste reklammarkeras. Men om reklamen är ut­for­m­­ad så att den kan förväxlas med redaktionellt material eller liknande, kan en tydlig reklammarkering göra att en konsument inte blir vilseledd om innehållets kommersiella karaktär. En konsument ska redan efter en flyktig kontakt kunna skilja reklam från annan information.

Opinionsnämnden konstaterar att reklambladet inte är annonsmärkt. Varken annonsörens bolagsnamn eller logotyp finns på en framträdande plats i reklammeddelandet, något som skulle ha kunnat underlätta reklam­identifiering. Textens utformning och innehåll ger enligt nämnden intryck av att bladet inte är reklam utan snarare information från en annan boende i området. Det aktuella reklambladet saknar därmed tydlig reklam­identifiering. Sammantaget är det inte lätt att identifiera bladet som reklam och det strider därmed mot artikel 9 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Camilla Carlell, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Hanna Hjalmarsson, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mats Rönne, Inger Skalse, Frida Stjernholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander