Beslut

Ärende 2002-27
2020-04-21Anmäld reklam Reklam för hudvårdsprodukter från The Body Shop

Annonsör The Body Shop Svenska Aktiebolag

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en klisterdekal som har vistas i ett skyltfönster. Dekalen är en gul cirkel med ett grönt blad inuti. Runt bladet står den versala, gröna text­en ”With the power” och ”Of hemp seed oil”.

Reklamen har producerats internt hos annonsören tillsammans med reklambyrån Mother.

Anmälan
Enligt anmälaren känns det som att annonsören vill få cannabislövet att framstå som något positivt. Anmälaren menar att cannabis är en drog och därför mycket olämpligt att göra reklam för. Dessutom sitter reklamen i barn­höjd.

Annonsörens yttrande 
The Body Shop Svenska AB (annonsören) använder det visuella av hampabladet för att marknadsföra en hud­vårdsserie med hampa med anledning av att det är den viktigaste ingrediensen i det sortimentet. Hampfröolja används i sortimentet eftersom den är rik på viktiga fettsyror vilket gör den perfekt för torr hud. Hampaserien inne­håller alltså ingen cannabisolja utan hampfröolja som kommer från industriellt odlad hampa. Viktigt att näm­na i detta sammanhang är också att industriellt odlad hampa av arten Cannabis sativa inte används för att fram­ställa cannabis (marijuana). Bilden av hampabladet har alltid funnits på annonsörens hampaprodukters förpack­ning på samma sätt som annonsören belyser nyckelingrediensen i många av annonsörens andra pro­dukter. Sortimentet har sålts sedan 1998. Även om hampa från samma familj av växter ibland förväxlas skiljer sig den industrihampa annonsören använder helt från cannabisplantorna som fungerar som källor till drogen marijuana och hasch.

Hampa är en fantastisk växt med olika andra användningsområden bortsett från dess återfuktande egenskaper, till exempel rep, textilier, kläder, skor, mat, papper, bioplast, isolering och biobränsle. Annonsörens nuvarande kampanj fokuserar på hampans effektiva egenskaper för mycket torr hud. Bilden av annonsörens affischer visar olika scenarier där produkten skulle gynna hårt arbetande händer.

Som svar på anmälan vill annonsören vara tydliga med att hempserien inte innehåller cannabisolja som man avser i anmälan. När det gäller att skyltfönstrets dekoration är synlig för förbipasserande barn är det ett hampa­blad som visualiserar hampfröoljan i produkterna man ser i annonsörens kommunikation. Annonsören illustrerar nyckelingredienser i sina produkter i många av sina kampanjer, till exempel gurka och citron som kommer att synas i annonsörens skyltfönster i slutet av april.

Fakta om hampfröolja:

  • Hampfröoljan i annonsörens produkter kommer från industriellt odlad hampa av arten Cannabis sativa som innehåller mindre än 0,2 procent tetrahydrocannabinol (THC).
  • Industriellt odlad hampa av arten Cannabis sativa används inte för att framställa cannabis (marijuana).
  • THC är det ämne som identifierats som den i huvudsak verksamma psykoaktiva substansen i Cannabis sativa.
  • Cannabis (marijuana) innehåller mellan 5–35 procent THC.
  • Den industriella hampans halt av THC ligger långt under de värden som är tillåtna. Högsta tillåtna värde enligt EU-lagstiftningen är 0,2 procent THC.
  • Annonsörens produkter innehåller mindre än 0,001 procent THC.
  • Hampfröolja framställs genom att fröna pressas. Då får man en olja rik på essentiella fettsyror som är effektiv mot torr hud.
  • Narkotiska ämnen får inte användas i kosmetiska och hygieniska produkter.
  • Fröna från Cannabis sativa är undantagna från narkotikaklassningen eftersom de endast innehåller låga halter av narkotiska ämnen.
  • Hampfröolja är inte narkotikaklassat. Läkemedelsverket har inte heller några invändningar mot ingre­diensen hampfröolja, utvunnen ur ovan nämnda industriellt odlade hampa Cannabis sativa.


Opinionsnämndens bedömning 
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s reg­ler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt an­svar.

Enligt artikel 18 första stycket i ICC:s regler ska särskild aktsamhet iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som visar barn eller ungdomar. Opinionsnämnden finner inte att reklamen riktas till eller visar barn eller ungdomar. Artikel 18 i ICC:s regler är därför inte tillämplig.

Enligt anmälaren är det olämpligt att i reklam visa ett cannabislöv, eftersom cannabis är en drog. Enligt annon­sören är produkten laglig och bilden på hampabladet visua­li­ser­ar hampfröoljan i produkterna.

Frågan som nämnden har att ta ställning till är om bilden av ett cannabislöv förmedlar en positiv bild av droger på ett sätt som strider mot ICC:s regler. Nämnden konstaterar att reklamen marknadsför hudvårdspro­dukter med industriellt odlad hampfröolja. Bilden av ett löv tillsammans med texten ”With the power of hemp seed oil” har enligt nämnden endast en koppling till droger genom en visuell likhet i bladens utformning. Nämn­den finner sammantaget att marknadsföringen inte förmedlar en bild av droger som något positivt eller att mark­nads­föringen på annat sätt uppmuntrar till droganvändning. Reklamen är därför inte utformad utan veder­börlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar och den strider därmed inte mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Peter Cederholm, Anna Edman, Sara Haraldsson, Hanna Hjalmarson, Christina Knight, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne, Frida Stjernholm, Axel Tandberg och Canan Yasar.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander