Beslut

Ärende 1904-89
2019-08-09Anmäld reklam Facebookreklam för tv-paket från Telenor

Annonsör Telenor Sverige AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är ett sponsrat inlägg som har publicerats på Facebook. Inlägget består av bild och text. Bilden visar produkten ”Apple TV” samt en fjärrkontroll. Ovanför bilden står det ”Skaffa vårt största tv-paket för 149 kr/mån i 6 mån. Ingen bindningstid.”. Strax ovanför till höger om texten syns en rektangulär klickbar ruta med en ”Gilla”-symbol samt texten ”Gilla sidan”. Framför kontrollen syns en vit cirkel med texten ”99 kr/mån” i blått samt den överstrukna texten ”149 kr/mån” i svart. Under bilden syns texten ”Telenor.se”, ”Köp en Apple TV 4K för 99 kr/mån i 12 mån, sen är den din”. Till höger om texten syns en rektangulär klickbar ruta med texten ”Läs mer”.

Annonsören har producerats internt hos annonsören.

Anmälan
Enligt anmälaren påstår annonsören att man kan köpa en Apple TV 4k för 99 kronor i månaden i tolv månader. De skriver också att de har ett tv-paket för 149 kronor/mån. De visar inte på ett tydligt sätt att det ena är ett krav för det andra.

Annonsörens yttrande
Enligt Telenor Sverige AB (annonsören) avser annonsen ett erbjudande genom vilket kund kan köpa en Apple TV 4K till ett reducerat pris – 99 kronor i månaden i tolv månader (ordinarie pris 149 kronor i månaden i tolv månader) vid tecknande av tv-abonnemang för 149 kronor i månaden i sex månader (därefter ordinarie pris). Erbjudandet avser en form av kombinationserbjudande där ytterligare information om erbjudandet erhålls genom den länk (”Läs mer”) som är integrerad i annonsen.

Genom länken erhåller kunden komplett information om erbjudandet såsom vilka tv-kanaler som ingår i abonnemanget samt vilka möjligheter till streaming som erbjuds. Via länken tydliggörs återigen att det reducerade priset på Apple TV 4K endast kan erhållas vid tecknandet av tv-abonnemanget.

Annonsören menar att erbjudandet har klargjorts på ett begripligt sätt anpassat till internet som kommunikationsmedel. I sammanhanget ska även påtalas att annonsören ej tillämpar bindningstider varvid kund haft möjlighet att säga upp tv-abonnemanget, men alltjämt bibehålla det förmånliga erbjudandet på Apple TV 4K.

Annonsören beklagar att marknadsföringen gett upphov till missförstånd och har tagit till sig av kritiken som framförts. Till följd av detta togs annonsen bort så snart kritiken erhölls.

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler.

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, men hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är bred och omfattar konsumenter som är intresserade av att teckna tv-abonnemang.

Enligt anmälaren påstår annonsören att man kan köpa en Apple TV 4k för 99 kronor i månaden i tolv månader. De berättar också att de har ett tv-paket för 149 kronor i månaden. De visar inte på ett tydligt sätt att det ena är ett krav för det andra. Enligt annonsören avser annonsen ett erbjudande där kunden kan köpa en Apple TV 4K för 99 kronor i månaden i tolv månader (ordinarie pris149 kronor i månaden i tolv månader) vid tecknande av tv-abonnemang för 149 kronor i månaden i sex månader (därefter ordinarie pris). Ytterligare information erhålls genom en länk i annonsen.

Reklamombudsmannen konstaterar att det i reklamen inte framgår att konsumenten för att kunna ta del av erbjudandet om en Apple TV måste teckna ett tv-abonnemang för 149 kronor i månaden. Reklamombudsmannen finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar reklamen som att annonsören säljer den marknadsförda produkten, Apple TV 4K, för 99 kronor i månaden i tolv månader. Annonsören har inte visat att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig
reklamombudsman