Beslut

Ärende 1803-36
2018-04-24Anmäld reklam Snapchatreklam för kosttillskottet Tancare

Annonsör Lab Pharma AS

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är könsdiskriminerande. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en annons som har publicerats i appen Snapchat. Annonsen består av en bild som täcker hela skärmen och som visar en kvinna som går mot vattnet på en strand. Hon syns bakifrån och är klädd i en brun bikini som är skuren så att delar av hennes rumpa visas. Hon håller ena handen i sitt utsläppta hår. Ovanför kvinnan finns i stor storlek texten ”Så får du min solbränna” och från texten är en pil ritad mot kvinnan och under pilen ett hjärta. I det övre, vänstra hörnet av bilden finns texten ”Tancare kapslar Brun jättesnabbt – prova nu!”. I det nedre, högra hörnet finns texten ”Annons” och längs ned finns även en möjlighet att öppna en länk med texten ”Beställ nu”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det en sexistisk bild som visar en tjej i bikini där hela rumpan syns. Sexistiskt att kvinnor alltid ska vara nakna på bilder, det ger fel syn på kvinnor.

 

Annonsörens yttrande
Lab Pharma AS (annonsören) har fått tillfälle att yttra sig men har inte gjort det.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) får reklam inte vara diskriminerande ifråga om bland annat kön. Reklam som framställer personer som sexobjekt, exempelvis genom klädsel, pose och miljö, på ett sätt som kan anses nedvärderande är objekti­fierande och anses könsdiskriminerande enligt praxis. Vad som är nedvärderande påverkas bland annat av om framställningen av personen har en koppling till produkten samt hur och var reklamen har exponerats.

Enligt praxis har det i marknadsföring av parfymer och andra hudnära produkter i vissa fall ansetts vara motiv­erat att visa naken hud. Det avgörande för bedömningen är om personen framställs som ett sexobjekt på ett sätt som är nedvärderande.

Opinionsnämnden finner att kvinnan i och för sig kan anses vara framställd som ett sexobjekt då hon är klädd i bikini och därmed visar mycket hud. Nämnden konstaterar dock att en framställning där mycket hud visas kan sägas ha koppling till den marknadsförda produkten, kosttillskott för pigmentering av huden. Nämn­d­en finner vidare att framställning av kvinnan inte är sådan att hon genom klädsel och pose framställs som ett sexobjekt på ett sätt som är nedvärd­er­ande. Reklamen är därför inte könsdiskriminerande och strider därmed inte mot artikel 4 första stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Harriet Gillberg, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jessica Sandqvist