Beslut

Ärende 1903-87
2019-06-13Anmäld reklam Reklamfilm för Trisslotter från Svenska Spel

Annonsör AB Svenska Spel

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är ägnad att uppmuntra beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt och den visar inte heller en situation där gällande säkerhetsnormer har åsidosatts. Den strider därmed inte mot artiklarna 4 och 17 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm som har visats på tv. Filmen inleds med en vit sportbil filmad ovanifrån. Bilen kör i hög hastighet i cirklar på en tom parkeringsplats. I nästa sekvens filmas den kvinnliga föraren och den manliga passageraren framifrån. Kvinnan skrattar högt och tittar på mannen samtidigt. Mannen ser skräckslagen ut och skriker samtidigt som bilen accelererar. Därefter syns en svart text i bild mot en gul bakgrund. Texten lyder ”10 minuter tidigare”.

I sekvensen därefter syns kvinnan från föregående scen. Hon tittar på en svart bil inne hos en bilhandlare. I bakgrunden hörs någon säga ”Den går som en oljad blixt. Den står här borta ska jag visa”. Mannen som pratat, och som i den föregående scenen sågs i passagerarsätet, syns därefter i bild. Han säger ”Ursäkta, hade du bokat tid för provkörning?”. Kvinnan svarar ”Nej, nej, jag bara dagdrömmer lite”. Mannen säger då ”Aa, härligt, akta lacken bara är du snäll, tack”. Kvinnan syns därefter i bild samtidigt som mannen hörs i bakgrunden. Han säger till några andra personer ”Är det kräm du är ute efter, då är det här vilddjuret som gäller. Svarta fälgar, vit lack”. I bild visas hur kvinnan skrapar en Trisslott. Därefter syns annonsörens logotyp tillsammans med varumärket ”Triss” och sloganen ”Plötsligt händer det”.

Reklamen har producerats av King solutions KB.

Anmälan
Anmälaren ifrågasätter om det kan vara okej att som i reklamfilmen vinna en massa pengar och sen köra en dyr bil med fara för alla.

Annonsörens yttrande
AB Svenska Spel (annonsören) beklagar att nämnda reklamfilm för tv har tagits emot på ett negativt sätt av anmälaren. Enheten som det hänvisas till är en del av Triss totala kommunikation där ett återkommande budskap handlar om hur vardagliga situationer kan förändras till något oväntat och underhållande i den händelse att huvudpersonen skrapar en vinst.

I filmen dramatiserar annonsören en situation där huvudpersonen porträtteras som en ganska genomsnittlig
presumtiv bilkund som antas av tittaren och säljaren vara osannolik spekulant på en drömbil. Efter vinsten dramatiserar annonsören att huvudpersonen plötsligt valt att provköra denna drömbil, samt på ett sätt som tydliggör att hon i princip redan tagit ägarskap av bilen. Det är tydligt i filmen att körningen sker på en avgränsad plats, det vill säga en tom parkeringsplats med gott om utrymme för den typ av körning som genomförs. Inga bilar eller
personer syns till i bild. En del av humorn är också att annonsören spelar på att en kvinna i hennes ålder och utseende inte antas kunna klara av att köra en sportbil. Vändningen i reklamfilmen blir att hon i själva verket är otroligt duktig på att köra bilen och har full kontroll i sitt körsätt.

Annonsören beklagar självklart att anmälaren har uppfattat att filmen uppmanar till farlig körning och därmed anmält den till Reklamombudsmannen. Det har inte varit avsikten och annonsören bedömer att de flesta tittare gjort tolkningen att scenen med bilkörningen på ett humoristiskt sätt visar att huvudpersonen plötsligt fått möjlighet att förverkliga sin dröm om att äga denna typ av bil. Den inlevelsefulla körningen symboliserar att kvinnan sannolikt är ägare till bilen eller redan bestämt sig för att köpa bilen.

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 4 tredje stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla eller ge intryck av att överse med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt från allmän synpunkt.

Enligt artikel 17 i ICC:s regler får reklam inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt försvarligt, innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts.

Reklam ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument med hänsyn tagen till det medium som använts. Målgruppen för reklamfilmen består av vuxna personer.

Enligt anmälaren kör föraren i filmen på ett sätt som kan vara farligt. Annonsören anser att reklamen på ett humoristiskt sätt visar hur huvudpersonen plötsligt fått möjlighet att förverkliga sin dröm om att köpa denna typ av bil.

Opinionsnämnden konstaterar att reklamfilmen bland annat skildrar hur filmens huvudrollsinnehavare kör en sportbil snabbt och i cirklar på en tom parkeringsplats. Det kan antas att körsättet som visas i filmen i och för sig strider mot gällande säkerhetsnormer. Nämnden gör dock bedömningen att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar att annonsören på ett humoristiskt och överdrivet sätt visar hur kvinnan i reklamfilmen skrapat fram en högvinst och provkör sin drömbil med den bilsäljare som agerat otrevligt mot henne tidigare, eftersom han inte trodde att hon var en presumtiv kund. Enligt nämnden kan kvinnans agerande inte anses uppmuntra till ett olagligt beteende mot bakgrund av det intryck som filmen ger en genomsnittskonsument. Reklamen strider därmed inte mot artiklarna 4 andra stycket och 17 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar
ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Anna Edman, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Marielle Pantzar, Göran Segeholm och Axel Tandberg.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Gunilla Welander

Reklamfilm

Get Flash to see this player.