Beslut

Ärende 1812-217
2019-02-20Anmäld reklam Reklamfilm för speltjänster från Svenska Spel

Annonsör AB Svenska Spel

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar samt att den inte är vilseledande. Den strider därmed inte mot artiklarna 1 och 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 30 sekunder lång reklamfilm från Svenska Spel som har visats på TV4. Filmen börjar med att visa en kvinna som tittar nedåt. Hon är klädd i huvtröja och bombarjacka. Bakgrunden är mörk och ljud av vägarbete hörs. Kvinnan går framåt och säger ”Vill du ha en bonus som inga andra spelbolag har?”. Hon tittar uppåt, tar ned huvan och fortsätter ”Då ska du spela med Svenska Spel, de är nämligen statligt ägda vilket innebär att all deras vinst går tillbaka till samhället. Pengar som sedan används till vägar, utbildning och andra saker som är bra för samhället”. Kvinnan stannar vid en busshållplats där en kille sitter. Bredvid busshåll­platsen byggs en väg om och en maskin syns. Kvinnan vänder sig mot killen och frågar ”Vet du om fyrtiofem­man har gått?”. Killen svarar ”Eh.. Tror inte det alltså”. En byggarbetare sätter sig på maskinen. Kvinnan vänder sig tillbaka mot kameran och säger ”Förra året gav de tillbaka 4,7 miljarder. Det, tycker jag är en fet bonus”. En rosa pratbubbla visas på skärmen och i den visas texten ”Världens svenskaste spelbolag”. Nedanför visas texten ”Svenska Spel” och bredvid visas deras logotyp.  

Reklamen har producerats av Bloomy Ideas AB.

 

Anmälan
Enligt anmälaren brister reklamen i socialt ansvar då reklamen lockar folk att göra av med sina pengar på spel och riskera att bli spelberoende. Anmälaren menar också att reklamen är vilseledande genom att i reklamen säga att man får en bonus av att spela, genom att spelet är statligt. Anmälaren menar att bonusen är något man får ändå genom att betala skatt.

 

Annonsörens yttrande
AB Svenska Spel (annonsören) beklagar att den aktuella reklamfilmen har tagits emot på ett negativt sätt av anmälaren. Kampanjen där filmen ingår är ytterst en imagekampanj för annonsören där de berättar vem de är, vem som äger dem, hur affärsmodellen ser ut och vad de tror på som företag. En av filmerna handlar om att annonsören ger 50 miljoner årligen till ungdomsidrotten i Sverige. En annan har spelansvar i fokus och handlar om de verktyg annonsören erbjuder för att underlätta för människor att hålla koll på sitt spelande. Den tredje filmen, vilken denna anmälan avser, handlar om att annonsören är statligt ägda. Där förklarar filmen vad det innebär att vara statligt ägd, nämligen att hela vinsten går tillbaka staten och i förlängningen till samhället.

Dramat tar sin utgångspunkt i det faktum att annonsören är ett annorlunda spelbolag. Det inleds i en dramatisk miljö som syftar till att få tittarens uppmärksamhet. I filmen frågas tittarna om de vill ha en bonus som inga andra spelbolag har. Sedan förändras dramat till en vardaglig miljö där huvudpersonen nämner vägar och utbildning som exempel på vad pengarna går till, vilket är generella exempel på vad statskassan används till.

Filmen uttrycker på ett dramatiskt sätt det faktum att annonsören ger tillbaka hela vår vinst till samhället, i det här fallet dramatiseras vinsten som en bonus till samhället.

Annonsören menar att reklamfilmen nämner spel vid ett tillfälle, och det är för att förklara hur allting hänger ihop. Alltså att spelintäkterna är det som genererar vinsten som sedan kommer samhället till godo. Annonsören men­ar att de inte visar några spelprodukter och att de inte uppmuntrar till spel. Enligt annonsören har de inga spel som avsändare. Däremot berättas vad annonsören är för företag och vad som händer när man spelar hos annonsören, det vill säga att intäkterna går tillbaka till staten.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i ICC:s regler ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den ska vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som god affärssed.

Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla fram-ställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten.

Enligt artikel 8 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställ­ning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas.

Opinionsnämnden finner inte att påståendena i reklamfilmen med löften om bonus lockar människor att lägga sina pengar på spel i den omfattningen att de riskerar att bli spelberoende eftersom det kan antas att genomsnittskonsumenten förstår vilken slags bonus som avses i annonsen. Nämnden finner därför inte att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därför inte mot artikel 1 i ICC:s regler.

Nämnden prövar också om påståendet om bonus överdriver betydelsen av statliga spelvinster och därmed är vilseledande. Nämnden finner att en genomsnittskonsument sannolikt uppfattar att vinster från spelande går tillbaka till samhället och att detta i filmen beskrivs som en bonus för den som spelar. Enligt nämnden är det tydligt att reklamfilmen avser att lyfta fram särdragen med ett statligt spelbolag. Framställningen kan enligt nämnden därför sammantaget inte anses överdriva betydelsen av att de vinster som annonsören gör går till­baka till samhället. Reklamfilmen är därför inte vilseledande och strider därmed inte mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Harriet Gillberg, Hanna Hjalmarson, Sara Haraldsson, Jonas Linnér, Patrik Löfberg, Marielle Pantzar, Christina Nylander och Frida Stjernholm.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Jakob Rönnerbäck

Reklamfilm

Get Flash to see this player.