Beslut

Ärende 2004-88
2020-09-02Anmäld reklam Sms-reklam för solarietjänster från SunCity

Annonsör Sun City Örebro

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är sms-reklam för annonsörens solarium. I textmeddelandet står ''Boosta med D-vitamin och uv-ljus!!! Ladda 500kr få 1500kr!! Ladda 400kr få 800kr Ladda 300kr få 600kr Mvh//Team Suncity’’.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. I reklamen används påståendet att man kan boosta kroppen med D-vitamin och UV-ljus. Det är vilseledande marknadsföring om tjänstens egenskaper. Även om solariesolande skulle kunna bidra till D-vitaminproduktionen framgår följande på Strålsäkerhetsmyndigheten webbplats: ”Att sola i solarium är inte någon bra metod för att få D-vitamin. Det beror på att solarierna har en högre andel UVA-strålning än den naturliga solen. UVA-strålning är en typ av UV-strålning som inte bidrar till D-vitaminproduktionen. Däremot ökar strålningen risken för hudcancer.’’ 

 

Annonsörens yttrande
Sun City Örebro (annonsören) har fått möjlighet att yttra sig men har inte gjort det.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska reklam vara vederhäftig och får inte vilseleda. Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord som direkt eller indirekt genom överdrift är ägnad att vilseleda konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om produktens väsentliga egenskaper, det vill säga sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, exempelvis beskaffenhet och effektivitet. 

Enligt artikel 6 i ICC:s regler ska riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till sakförhållanden kunna styrkas. Direkta eller indirekta påståenden i reklamen om att den bygger på ett faktaunderlag av viss angiven styrka måste stödjas av bevisning med minst den annonserade styrkan. Marknadsföraren ska ha dokumentation tillgänglig och utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för tillämpningen av dessa regler. 

Marknadskommunikation ska enligt ICC:s regler bedömas med utgångspunkt i hur framställningen påverkar målgruppens genomsnittskonsument, med hänsyn tagen till det medium som använts. Reklamen ska då bedömas utifrån hur den rimligen uppfattas av en genomsnittskonsument vid en flyktig kontakt. Målgruppen är sannolikt personer som solar solarium eller kan tänka sig att sola solarium hos annonsören.

Enligt anmälaren är reklamen vilseledande. Reklamen ger intryck av att man kan boosta kroppen med D-vitamin om man solar i annonsörens solarium trots att det inte är någon bra metod för att skapa D-vitamin

Reklamombudsmannen konstaterar att reklamen innehåller påståendet ''Boosta med D-vitamin och uv-ljus!!!”. Reklamombudsmannen finner att detta ger en genomsnittskonsument intryck av att solariesolande hos annonsören ökar produktionen av D-vitamin och att detta är positivt för kroppen. Annonsören har inte styrkt att så är fallet. Reklamen är därför vilseledande och strider därmed mot artikel 5 i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig 

reklamombudsman