Beslut

Ärende 1711-237
2017-12-14Anmäld reklam Reklam för regnrock från Suitsupply

Annonsör Suit Supply B.V

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte är stötande eller ger intryck av att överse med våld. Den strider därmed inte mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen består av bilder och texter som har publicerats på webbplatsen eu.suitsupply.com/sv. På förstasidan är det bland annat möjligt att klicka på en bild på en man som sitter vid ett skrivbord och texten ”Revenge of the yuppies” följt av ”Upptäck Jort-kollektionen”. Den går till en sida med rubriken ”Reven­ge of the yuppies” följt av ”Den ständigt närvarande hipstern har haft sin tid”. Därunder finns texten ”På dagen 30 år sedan börsen kraschade på Svarta måndagen, den 19 oktober 1987, blickar vi tillbaka till 80-talet – ett årtionde som inspirerade två av de mest ikoniska karaktärerna på bioduken – American Psychos Patrick Bate­man och Wall Streets Gordon Gekko – med en kollektion från vår skräddarhistoriker Jort Kelder. Revenge of the Yuppies firar återkomsten av The Young Urban Professional. Hipstern har haft sin tid”.

Lite längre ner på sidan finns till höger en bild på en man, klädd i kostymbyxor, hängslen, vit skjorta och röd slips som han har en genomskinlig regnrock över. Han håller en yxa vertikalt framför sig med bladet framför an­siktet så att endast ögonen syns ovanför det. Bakom honom finns en graf med siffror. Till höger om bilden finns rubriken ”Patrick Batemans killer style” följt av texten ”När ditt förstånd glider, kan en bra kostym, en kris­pig, väl­pressad skjorta och ett par hängslen för att hålla allt samman utgöra en skräddarsydd rökridå, som hjälper ett underligt beteende att gå obemärkt förbi. En skarp, halvtransparent regnrock är också stilfull nog att ta ögonen från din yxa”. Nedanför texten finns länken ”Shoppa regnrocken”.

Genom ett klick på länken landar man på en sida som till vänster visar en bild på en man, klädd i kostym och den genomskinliga regnrocken. Till höger finns rubriken ”Jort transparent regnrock” följt av pris och texten ”Det finns stunder i livet då du verkligen inte vill bli nedstänkt. Ta på den här häftiga kappan, inspirerad av American Psychos Patrick Bateman. I filmen från år 2000, baserad på boken med samma namn av Bret Easton Ellis, läm­nar Bateman en brottsplats utan ett spår av blod på sin rena, halvtransparenta rock. Som hyllning till denna kult­film har vi skapat detta plagg i begränsad utgåva. Naturligtvis ger den inte bara stänkskydd – vi har tänkt på allt – i transparent akryl med noggranna inre sömmar. För när allt kommer omkring är det ju detaljerna som avgör”. Under texten finns alternativ för att välja storlek och köpa plagget.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren antyder reklamens texter tämligen tydligt att regnrocken är bra att använda vid våldsbrott för att skydda sig mot blodstänk. Detta är en form av trivialisering av våld, vilken även förstärks av begreppet "killer

style" samt användandet av en modell med hotfull blick och yxa. Reklamen strider därmed mot artikel 4 stycke 3 i ICC:s regler då den ger intrycket av att överse med våld. I andra hand görs gällande att den i vart fall strider mot artikel 1 då den är stötande, inte är utformad med vederbörlig känsla för socialt ansvar samt då den skadar allmänhetens förtroende för marknadsföringen.

 

Annonsörens yttrande
Suit Supply B.V (annonsören) håller inte med om det som anmälaren angivit i sin anmälan och är av uppfatt­ningen att reklamen varken är stötande eller ger intryck av att överse med våld.

 

Opinionsnämndens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Enligt artikel 4 tredje stycket i ICC:s regler får marknadskommunikation inte vara ägnad att framkalla, eller ge intryck av att över­se med våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt.

Opinionsnämnden finner att reklamen av en genomsnittskonsument sannolikt uppfattas som överdriven och tydligt inspirerad av karaktären Patrick Bateman i filmen American Psycho. Detta kan i och för sig uppfattas som obehagligt för vissa reklammottagare. Nämnden finner dock inte att framställningen i reklamen är stötande i reglernas mening eller ger intryck av att överse med våld. Reklamen strider därmed inte mot artiklarna 1 första stycket och 4 tredje stycket i ICC:s regler.

 

Marianne Åbyhammar

ordförande

Övriga ledamöter: Adam Bäckstrand, Peter Cederholm, Tobias Eltell, Pelle Kronestedt, Jonas Linnér, Marielle Lundqvist, Patrik Löfberg, Christina Nylander, Mikael Pauli, Mats Rönne och Inger Skalse.

Beslutet är enhälligt.

Föredragande: Sofia Löfgren