Beslut

Ärende 2011-243
2021-01-13Anmäld reklam Reklamfilm för halstabletter från Strepsils

Annonsör RB Nordic A/S

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en 15 sekunder lång reklamfilm som har visats på TV4. Reklamen inleds med ett långbord som filmat från kortsidan. Runt bordet sitter 15 personer tätt och äter. En kvinna vid kortsidan av bordet zoomas in. En animerad figur syns på bordet framför henne. Han säger ”Första tecknet på halsont?” till vilket hon svarar ”Bara det inte blir värre”. Han håller upp en förpackning Strepsils och säger ”Varför inte prova Strepsils, som dödar bakterier, bekämpar virus och snabbt lindrar när du har ont i halsen”. I bild syns en animerad gom som renas från animerade virus och bakterier genom en Strepsilstablett som flyger runt i den animerade munnen. I bild står texten ”Dödar bakterier och bekämpar virus” i versal text. Därefter syns hur kvinnan skrattar och deltar i samtal vid bordet. Den animerade figuren vid kvinnan vinkar till henne och säger ”Hej då halsont”. Hon svarar ”Tusen tack”. Avslutningsvis syns den animerade figuren tillsammans med en förpackning Strepsils mot en gul bakgrund. Han säger ”Prova Strepsils”. I bild står texten ”Snabb lindring med Strepsils” tillsammans med det aktuella varumärket. 

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är det olämpligt att annonsören sprider budskapet att man kan fortsätta att umgås när man har symtom mot bakgrund av den rådande coronapandemin. Reklamen kan uppmuntra till oansvarigt beteende och därmed risk för ökad smittspridning. 

 

Annonsörens yttrande
Enligt RB Nordic A/S (annonsören) tar man sitt ansvar att göra rätt på största allvar. Annonsören följer därför noga den rådande situationen med covid-19, rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

De kontinuerligt uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndighet-en är vad alla svenska medborgare bör följa under pandemin. Tv-reklam är inte avsedd att vägleda människor över hur de ska bete sig under pandemin.

Oavsett kommer annonsören, för att tillgodose oron som konsumenten uttryckt, att justera reklamen till att visa ett lägre antal personer i hemmet. Den nya versionen kommer att börja sändas så snart som möjligt men senast i december 2020. 

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar.

Enligt anmälaren kan reklamen uppmuntra till oansvarigt beteende och därmed risk för ökad smittspridning av covid-19. Enligt annonsören är tv-reklam inte avsedd att vägleda människor under den rådande pandemin utan det är de kontinuerligt uppdaterade restriktionerna och rekommendationerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten som alla svenska medborgare bör följa under pandemin

Reklamombudsmannen konstaterar reklamfilmen har visats i november 2020 under pågående coronapandemi och att filmen marknadsför halstabletter. I reklamen beskrivs hur de marknadsförda halstabletterna dödar bakterier och bekämpar virus. Enligt Reklamombudsmannen får en genomsnittskonsument i viss mån antas vara informerad om gällande myndighetsrekommendationer om social distansering. Även om annonsören inte uttryckligen använt ord som covid-19 eller corona i reklamen finner Reklamombudmannen att en genomsnittskonsument sannolikt får intryck av att den marknadsförda produkten kan ha en viss effekt mot covid-19 och att detta medför att man kan agera på ett sätt i strid med rådande rekommendationer. Reklamombudsmannen finner mot den bakgrunden att reklamen inte är utformad med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamen strider därmed mot artikel 1 andra stycket i ICC:s regler.

Enligt artikel 24 i ICC:s regler är en rättelse i efterhand i och för sig önskvärd om marknadskommunikationen strider mot reglerna, men det medför inte att överträdelsen blir försvarlig.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman