Beslut

Ärende 1710-220
2017-11-28Anmäld reklam Banner för plastikkirurgi från Strandkliniken

Annonsör Strandkliniken AB

Anmälare Privatperson

Uttalande
Reklamombudsmannen finner att bannern inte är stötande. Den strider därmed inte mot artikel 1 i Internation­ella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

 

 

Reklamen
Den anmälda reklamen är en banner som har visats på webbplatsen barometern.se. Bannern visar en bild på en något överviktig kvinna klädd i vita trosor och vad som ser ut att vara en vit bh eller vit topp. Bilden är beskur­en vid övre delen av kvinnans lår och vid mitten av brösten. På kvinnans mage har man ritat så att visa delar är inringade, vissa delar streckade och vissa delar har kryss på sig. En hand klädd i vit handske sträcker sig in och nyper i en del av magen. Under bilden finns den versala rubriken ”Plastikkirurgi” följt av den mindre texten ”Ut­föres av specialister i Stockholm”. Under texten finns en röd knapp med texten ”Läs mer” samt Strandklinik­ens logotyp och texten ”Medlem i Svensk Plastikkirurgisk Förening”.

Annonsören har inte lämnat uppgift om vem som har producerat reklamen.

 

Anmälan
Enligt anmälaren är reklamen stötande för överviktiga personer i och med att annonsören har ritat ut fett som ska skäras bort. Bilden konnoterar dessutom styckning av kött genom sin "kalla" presentation. Det känns inte lämpligt när det är en kvinnas kropp vi ser på bilden. Kroppen avhumaniseras och visas likt köttdelar före styckning.

 

Annonsörens yttrande
Enligt Strandkliniken AB (annonsören) är referensramen för annonsen plastikkirurgi. Det är en informativ annons. Plastikkirurgi är en kirurgisk verksamhet och en kirurg har märkt områden för ingrepp. Fotot visar en normal människa. Det är inte stötande att visa hur normala människor ser ut. Ingen retuschering eller korri­gering o Photoshop har skett av fotot. Fotot är exponerat rätt och utan skuggor. Fotot ger en klar och informativ bild av en medicinsk behandling. Antalet kirurgiska ingrepp för denna behand­ling räknas i tusental per år i Sverige. Fotot ger ett klart meddelande av verksamheten på Strandkliniken och annonsen är lätt att förstå.

 

Reklamombudsmannens bedömning
Enligt artikel 1 första stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation (ICC:s regler) får marknadskommunikation inte utformas på ett stötande sätt.

Frågan när reklam kan uppfattas som stötande handlar till viss del om smakbedömningar med tydliga inslag av subjektiva värderingar. Någon entydig objektiv måttstock finns inte.

Reklamombudsmannen konstaterar att bannern marknadsför plastikkirurgi. Annonsören anför att sättet som man har ritat på kvinnans kropp är sedvanligt innan en plastikoperation. Reklamombuds­mannen finner mot denna bakgrund att reklamen inte är stötande och den strider därmed inte mot artikel 1 första stycket i ICC:s regler.

 

Elisabeth Trotzig

reklamombudsman